Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư của Xingtu: Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi biết rằng bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư là rất quan trọng. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu một cách trực quan và chính xác cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân cũng như cách bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin

1.1 Thông tin tài khoản và thông tin liên hệ

(1) [Đăng ký và đăng nhập] Bạn có thể ủy quyền đăng nhập vào Xingtu thông qua điện thoại di động hoặc tài khoản của bên thứ ba (ví dụ: tài khoản Douyin, ID Apple) và bạn sẽ ủy quyền cho Xingtu và Nhà điều hành truyền thông hợp tác lấy số điện thoại di động của bạn hoặc ủy quyền cho bạn lấy thông tin công khai (hình đại diện, biệt hiệu) đã đăng ký trên nền tảng của bên thứ ba và các thông tin khác được bạn ủy quyền.
(2) [Xác thực tên thật] Khi bạn sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ liên quan yêu cầu xác thực danh tính (ví dụ: bạn tải lên nội dung người dùng, xuất bản, chia sẻ, nhận xét, khả năng chỉnh sửa ảnh AI, v.v. thông qua ảnh đánh thức), theo đối với các luật và quy định có liên quan, bạn Bạn nên đảm bảo rằng tài khoản bên thứ ba có liên quan mà bạn đang sử dụng đã hoàn tất đăng ký tên thật; hoặc bạn có thể cần cung cấp thông tin nhận dạng thực của mình để hoàn tất xác thực tên thật trước khi bạn có thể sử dụng các chức năng liên quan.
(3) [Liên hệ với bạn] Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về hoạt động, khuyến mãi, hoạt động và các thông tin khác thông qua thông tin liên hệ (số điện thoại di động, email, v.v.) mà bạn chủ động cung cấp khi sử dụng Xingtu. Bạn có thể cung cấp thông tin cụ thể thông qua thông tin trên. Hủy đăng ký cổng thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi để hủy đăng ký.
(4) [Thông tin tài khoản] Khi đăng ký tài khoản, bạn cần đặt biệt hiệu cho tài khoản. Bạn có thể chọn điền phần giới thiệu cá nhân và các thông tin khác sau khi đăng ký hoàn tất.

1.2 Máy ảnh/Album
(1) Chỉnh sửa ảnh/video, làm đẹp, bộ lọc, chỉnh sửa ảnh, v.v. và hỗ trợ tải xuống, lưu vào cục bộ và chia sẻ là các chức năng cơ bản của Xingtu. Để triển khai các chức năng này, chúng tôi cần có quyền truy cập vào máy ảnh (máy ảnh) và album (bộ nhớ). Các quyền này là quyền nhạy cảm và chúng tôi sẽ chỉ có được các quyền này sau khi bạn cho phép và đồng ý. Nếu bạn từ chối cấp một số quyền cần thiết nhất định, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng tương ứng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các dịch vụ Xingtu khác của bạn.
Bạn hiểu và đồng ý rằng sau khi bạn ủy quyền cho Xingtu truy cập vào không gian/album lưu trữ, để cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cải thiện tốc độ mở album ảnh cục bộ và tốc độ xem trước nội dung, đồng thời cho phép bạn hiển thị các mảnh ghép trong “danh mục đầu tư” “Đồng bộ hóa thời gian thực của bản xem trước, hiển thị và các chức năng khác trong”(*Các mảnh ghép bạn tạo và xuất sang khu vực địa phương sẽ tồn tại cả cục bộ và trong trang danh mục hình ảnh đánh thức Nếu bạn xóa chúng cục bộ, danh mục đầu tư cũng sẽ bị xóa tương ứng), chúng tôi sẽ cập nhật chúng mỗi khi bạn Truy cập album ảnh của mình với tần suất tối thiểu hợp lý khi thoát và mở lại hình ảnh giật gân để tải trước album ảnh cục bộ chỉ cho các mục đích nói trên. Nếu không đồng ý, bạn có thể không cấp cho chúng tôi quyền này hoặc bạn có thể rút lại ủy quyền bất kỳ lúc nào bằng cách đi theo đường dẫn được cung cấp trong thiết bị đầu cuối Xingtu hoặc hệ thống di động.
(2) Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép riêng tư các quyền nhạy cảm để đánh cắp quyền riêng tư của bạn, đọc nội dung hình ảnh của bạn hoặc thu thập các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn, chúng tôi cũng sẽ không sử dụng các phương tiện bất hợp pháp như vậy để đẩy thông tin hoặc quảng cáo.

1.3 Clipboard
(1) Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản của bên thứ ba, chúng tôi sẽ ghi và đọc thông tin cần thiết để đăng nhập vào clipboard. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích liên quan đến đăng nhập và thông tin cá nhân của bạn sẽ không được thu thập.
(2) Khi tham gia một sự kiện bằng cách chia sẻ luồng ngược, chúng tôi sẽ xác định cục bộ xem có thông tin nào trong bảng nhớ tạm tuân thủ các quy định của sự kiện trên điện thoại của bạn hay không và sẽ không gửi lại thông tin bảo mật cá nhân mà bạn đã ghi trong bảng nhớ tạm.
(3) Chúng tôi có thể cần đếm thông tin kênh nguồn ứng dụng thông qua bảng nhớ tạm. Trong quá trình thống kê, chúng tôi sẽ không trả lại thông tin quyền riêng tư cá nhân mà bạn đã ghi vào bảng nhớ tạm.
(4) Hệ thống của một số điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối khác sẽ nhắc rằng ứng dụng (Ứng dụng) đang đọc bảng tạm, nhưng lời nhắc hệ thống không thể phân biệt liệu thông tin bảng tạm có được thu thập hay không và không thể loại trừ các kết quả dương tính giả. Do đó, nếu bạn tìm thấy lời nhắc tương tự, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xác định vấn đề.

1.4 Thông tin thiết bị và thông tin nhật ký

(1) Thông tin thiết bị và thông tin nhật ký
a. Để đảm bảo hoạt động an toàn của phần mềm và dịch vụ, chất lượng và hiệu quả hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập mẫu phần cứng, số phiên bản hệ điều hành, mã nhận dạng thiết bị của bạn ( chẳng hạn như Android IMEI/MEID, AndroidID, OAID, IMSI, thông tin thẻ SIM (chẳng hạn như ICCID), GAID, số sê-ri phần cứng (SN), iOS như IDFV, IDFA; các số nhận dạng khác nhau có thời hạn hiệu lực khác nhau, liệu chúng có thể được đặt lại hay không của người dùng và cách lấy chúng.khác nhau), địa chỉ phần cứng của thiết bị mạng (địa chỉ MAC của thiết bị), địa chỉ IP, điểm truy cập WLAN (chẳng hạn như SSID, BSSID), Bluetooth (Bluetooth), trạm gốc, số phiên bản phần mềm, mạng phương thức truy cập, loại, trạng thái, mạng Dữ liệu chất lượng, hoạt động, cách sử dụng, nhật ký dịch vụ, dữ liệu cảm biến thiết bị, thông tin nhà cung cấp dịch vụ.
b. Để ngăn chặn các chương trình độc hại và đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin ứng dụng đã cài đặt, danh sách phần mềm hoặc thông tin quy trình đang chạy, hoạt động tổng thể, cách sử dụng và tần suất của ứng dụng, sự cố ứng dụng, mức sử dụng cài đặt tổng thể, dữ liệu hiệu suất, ứng dụng nguồn.

Xem danh sách thu thập thông tin cá nhân chi tiết

2. Sử dụng thông tin cá nhân trong các chức năng hoặc dịch vụ chính

2.1 Thông tin hành vi sử dụng

(1) Khi bạn sử dụng các chức năng và dịch vụ của Xingtu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Xingtu để chỉnh sửa ảnh, duyệt thông tin thiết bị đầu cuối Xingtu, người dùng chủ động phản hồi, v.v.), chúng tôi sẽ ghi lại các lần nhấp, lượt theo dõi, lượt thích (thích/bộ sưu tập), tìm kiếm, truy vấn, duyệt, tải xuống (xuất), chia sẻ và các hoạt động khác xảy ra khi người dùng sử dụng hình ảnh đánh thức thông tin hành vi.

2.2 Xuất bản thông tin nội dung

(1) Khi bạn chủ động xuất bản nội dung, chúng tôi sẽ ghi lại hình ảnh, văn bản, v.v. mà bạn xuất bản.

2.3 Các chức năng xử lý hình ảnh đặc biệt
(1) Khi bạn chủ động chọn sử dụng các chức năng xử lý hình ảnh đặc biệt riêng lẻ do Xingtu cung cấp (chẳng hạn như cắt bỏ bằng một cú nhấp chuột, ảnh AI, v.v.) hoặc tổng hợp bằng một cú nhấp chuột, để đạt được nhanh hơn và chính xác hơn xử lý hình ảnh và tối ưu hóa hiệu ứng, chúng tôi sẽ tạm thời gửi các tệp phương tiện mà bạn đã tải lên để xử lý trở lại máy chủ để điều chỉnh chức năng. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đó cho các tình huống hoặc mục đích khác và sẽ ngay lập tức trả lại cho bạn sau khi triển khai các chức năng cụ thể cho bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ.
(2) Để cung cấp cho bạn chức năng làm đẹp hình ảnh đặc biệt của văn bản và hình ảnh, chúng tôi có thể gửi thông tin sau mà bạn chủ động chọn hoặc nhập lại máy chủ để xử lý, để tự động khớp nhãn văn bản, hình ảnh, nhãn dán và các tài liệu khác cho bạn. , tạo nội dung và chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các dịch vụ liên quan dựa trên việc phân tích thông tin nói trên. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin sau cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép và đồng ý của bạn và sẽ mã hóa toàn bộ xử lý một cách an toàn. Chúng tôi có thể gửi các hình ảnh và tệp video mà bạn chủ động chọn trở lại máy chủ để xử lý nhằm cung cấp tổng hợp hiệu ứng dành riêng cho từng hình ảnh.
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ sản phẩm phong phú, đa dạng và đảm bảo sản phẩm vận hành an toàn, các chức năng xử lý hình ảnh nổi bật của chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ thuật toán khác nhau tùy thuộc vào màn hình cuối cùng. Chúng tôi hứa rằng mục đích trả lại, thu thập và/hoặc chia sẻ thông tin trên ra bên ngoài không nhằm mục đích nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi có thể sử dụng tất cả thông tin sau khi được xử lý bằng công nghệ mã hóa an toàn, được xóa danh tính nghiêm ngặt và không thể tái sử dụng. -xác định một cá nhân cụ thể. Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để đào tạo mô hình thuật toán và liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu quả của thuật toán. Dữ liệu này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự cho phép của bạn.

Khi sử dụng các dịch vụ xử lý hình ảnh (chẳng hạn như chụp ảnh AI) dựa trên khả năng của mô hình trí tuệ nhân tạo tổng hợp do Xingtu cung cấp, bạn phải đảm bảo rằng nội dung bạn nhập, tải lên, xuất bản và phổ biến theo dịch vụ là hợp pháp, tuân thủ và không vi phạm. Quyền của bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến thông tin có hại và không chứa nội dung liên quan đến chính trị, bạo lực và khiêu dâm. Nếu bất kỳ quyền và lợi ích nào của bên thứ ba bị tổn hại do bạn sử dụng không đúng cách, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng theo pháp luật. Nội dung đầu ra của sản phẩm này được tạo ra bởi một thuật toán. Sản phẩm này không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về nội dung được tạo ra cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, nội dung do thuật toán tạo ra không thể hiện thái độ, quan điểm hay quan điểm của sản phẩm này .

2.4 Đề xuất nội dung được cá nhân hóa
Để đảm bảo chất lượng của nội dung được đề xuất và các mẫu đề xuất mà bạn có thể quan tâm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ đề xuất nội dung được cá nhân hóa dựa trên thông tin nhật ký cần thiết và có liên quan sau đây và cam kết mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn:

  • Thông tin hành vi bạn vận hành và sử dụng: nhấp chuột, sử dụng, chia sẻ, lưu cục bộ;
  • Thông tin bạn chủ động cung cấp: thích (thích), hủy thích (hủy thích).

3. Cách kiểm soát tốt hơn việc sử dụng thông tin cá nhân

3.1 Quản lý đề xuất nội dung được cá nhân hóa

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng đề xuất được cá nhân hóa thông qua đường dẫn được cung cấp trong [Cài đặt] – [Quản lý đề xuất nội dung được cá nhân hóa] trên ứng dụng khách di động Xingtu. Bạn có thể chọn để tắt tất cả các đề xuất được cá nhân hóa chỉ bằng một cú nhấp chuột. Khi bạn chọn tắt các đề xuất được cá nhân hóa, nội dung mẫu được đề xuất sẽ không còn được hiển thị cho bạn nữa. Bạn sẽ không thể tận hưởng dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa theo mẫu nhưng bạn vẫn có thể tiếp tục duyệt nội dung được đề xuất không được cá nhân hóa.

3.2 Quản lý đề xuất quảng cáo được cá nhân hóa

Bạn có thể chọn tắt hoặc bật quảng cáo được cá nhân hóa thông qua “Hiểu và quản lý quảng cáo đẩy” . Quảng cáo được cá nhân hóa là một trong những công nghệ hiển thị quảng cáo và nhà quảng cáo đưa ra các đề xuất thông minh dựa trên sở thích của bạn trong ứng dụng của họ. . Khi tắt quảng cáo được cá nhân hóa, bạn sẽ không còn nhận được những quảng cáo được cá nhân hóa đó nữa nhưng vẫn thấy quảng cáo, số lượng quảng cáo không thay đổi nhưng mức độ liên quan của quảng cáo sẽ giảm đi.

3.3 Truy cập, xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân

(1) Bạn có thể truy cập và xem ảnh đại diện, biệt danh người dùng và hồ sơ cá nhân của mình trên trang [Của tôi];
(2) Bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình trên trang [Của tôi]-[Chỉnh sửa thông tin] Biệt hiệu người dùng và hồ sơ cá nhân;
(3) Bạn có thể truy cập và hủy thông tin bạn đã thu thập (thích) trong [My]-[Favorites];
(4) Bạn có thể truy cập và truy vấn các thông tin sau trong [My]-[Follow] For thông tin tài khoản, bạn có thể chọn hủy theo dõi tài khoản bằng cách nhấp vào nút “Theo dõi” sau tài khoản tương ứng trong danh sách theo dõi;
(5) Vì lý do bảo mật và nhận dạng, bạn không thể sửa đổi độc lập thông tin được gửi trong quá trình đăng ký hoặc thêm vào trong quá trình sử dụng. Một số thông tin đăng ký nhất định đã được gửi (chẳng hạn như thông tin sau khi xác thực tên thật); nếu bạn thực sự cần sửa đổi loại thông tin này, vui lòng cung cấp phản hồi thông qua [Cài đặt] – [Phản hồi] trên ứng dụng khách di động Xingtu và chúng tôi sẽ nhận được phản hồi của bạn sau khi chúng tôi sẽ phản hồi hoặc xử lý kịp thời trong vòng 15 ngày làm việc sau khi liên hệ.

3.4 Đăng xuất tài khoản đối với
người dùng iOS: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu, đăng nhập vào tài khoản của bạn, trên trang [Chỉnh sửa ảnh] – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [ Đăng xuất tài khoản] và nhấn Nhắc để đăng xuất. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” ;
Người dùng Android: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu, đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi tới trang [Sửa chữa] Hình] – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [Hủy tài khoản] và làm theo lời nhắc để đăng xuất. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo phần “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” .

Trước khi bạn hủy tài khoản, chúng tôi sẽ xác minh danh tính cá nhân, trạng thái bảo mật, thông tin thiết bị, v.v. mà bạn đã ủy quyền cho chúng tôi. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” . Bạn biết và hiểu rằng hành động hủy tài khoản của bạn là không thể đảo ngược. Khi bạn hủy tài khoản, chúng tôi sẽ xóa thông tin liên quan về bạn. Nếu việc xóa thông tin cá nhân khó khăn về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ ẩn danh hoặc ngừng xóa thông tin đó. mà không thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lưu ý: Hướng dẫn này là một phần không thể thiếu trong “Chính sách quyền riêng tư của Xingtu” Ngày cập nhật

Chính sách quyền riêng tư của Xingtu : ngày 6 tháng 9 năm 2023

Ngày có hiệu lực: ngày 13 tháng 9 năm 2023

Công ty TNHH Công nghệ Facemeng Thâm Quyến và các chi nhánh của nó (được gọi là ” chúng tôi ” hoặc ” Công ty “), với tư cách là nhà điều hành Xingtu, hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với bạn. Chúng tôi sẽ tuân theo Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng “Chính sách quyền riêng tư của Xingtu” (gọi tắt là ” Chính sách quyền riêng tư này “) và đặc biệt nhắc nhở bạn: Tôi hy vọng bạn sẽ đọc và hiểu kỹ chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng Xingtu và các dịch vụ liên quan để đưa ra những lựa chọn phù hợp.

Chính sách quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu:

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư nhưng sẽ không thu thập thông tin cá nhân theo cách gộp chỉ vì bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

Khi bạn sử dụng hoặc kích hoạt các chức năng liên quan hoặc sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan nếu cần thiết để triển khai các chức năng và dịch vụ đó. Trừ khi đó là thông tin cần thiết để đạt được chức năng kinh doanh hoặc phù hợp với các yêu cầu pháp lý và quy định, bạn có thể từ chối cung cấp thông tin đó mà không ảnh hưởng đến các chức năng hoặc dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ mô tả thông tin chúng tôi thu thập theo từng mục trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng Xingtu để chỉnh sửa hình ảnh/video, làm đẹp, chỉnh sửa ảnh, tạo mẫu, đăng nhập, chia sẻ và các dịch vụ khác, dựa trên yêu cầu pháp lý hoặc cần thiết để triển khai các chức năng, chúng tôi có thể nhạy cảm với các cá nhân như tệp hình ảnh/âm thanh và video, khuôn mặt tính năng nhận dạng, v.v. Thông tin được thu thập hoặc xử lý cục bộ. Bạn có quyền từ chối cấp phép thông tin này cho chúng tôi hoặc rút lại ủy quyền và đồng ý của bạn đối với thông tin này. Vui lòng hiểu rằng việc từ chối hoặc rút lại sự đồng ý ủy quyền sẽ khiến bạn không thể sử dụng các chức năng cụ thể có liên quan, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng bình thường các dịch vụ khác của Xingtu.

Khi bạn đọc đầy đủ và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này và “Thỏa thuận người dùng Xingtu”, điều đó có nghĩa là bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các dịch vụ chức năng của Xingtu. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng các dịch vụ chức năng cơ bản của Xingtu, bạn có thể tắt “Đề xuất nội dung được cá nhân hóa” và vào chế độ chức năng cơ bản trước khi đồng ý với cửa sổ bật lên hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân “Xingtu” lần đầu tiên; đối với các mục khác các dịch vụ chức năng giá trị gia tăng, chúng tôi sẽ bật lên riêng. Cửa sổ nhắc nhở bạn và sẽ chỉ cung cấp cho bạn các dịch vụ cũng như thu thập thông tin cần thiết có liên quan sau khi nhận được sự cho phép và đồng ý của bạn; xin lưu ý rằng bạn thực hiện bất kỳ sự đồng ý ủy quyền riêng biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn đăng nhập tích cực vào hình ảnh đánh thức, sử dụng các công cụ làm đẹp đặc biệt được ủy quyền, chơi trò chơi hiệu ứng đặc biệt, v.v.), nó sẽ tự động thoát khỏi chế độ chức năng cơ bản và vào chế độ chung.

Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin định danh tương ứng với thiết bị để đảm bảo chức năng đẩy thông tin cơ bản. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ đẩy thông tin dựa trên thông tin tài khoản của bạn.
Các quyền về máy ảnh (máy ảnh) và album ảnh (lưu trữ) sẽ không được bật theo mặc định. Chúng sẽ chỉ được sử dụng để triển khai các chức năng hoặc dịch vụ cụ thể khi có sự cho phép rõ ràng của bạn. Bạn cũng có thể rút lại sự ủy quyền của mình. Cần đặc biệt chỉ ra rằng ngay cả khi chúng tôi có được các quyền nhạy cảm này với sự cho phép của bạn, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin của bạn khi thông tin đó không cần thiết cho các chức năng hoặc dịch vụ liên quan. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng quyền Wake-Up Picture
Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin bạn sử dụng thông qua các ứng dụng Internet di động có tên “Xingtu” và có thể bao gồm nhiều phiên bản, ứng dụng PC/Web, trang web chính thức và “Xingtu” được sử dụng bởi các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. ) và giao diện lập trình ứng dụng (API) để truy cập và sử dụng các sản phẩm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan.

Phần sau đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao (nếu có) và bảo vệ thông tin cá nhân; giúp bạn hiểu cách truy cập, sao chép, sửa, xóa và thu hồi thông tin cá nhân được ủy quyền. Chính sách này liên quan chặt chẽ đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và hiểu kỹ toàn bộ nội dung của chính sách này và đưa ra những lựa chọn mà bạn cho là phù hợp. Chúng tôi đã nhấn mạnh nội dung quan trọng của các điều khoản liên quan đến quyền thông tin cá nhân của bạn trong in đậm, vì vậy hãy đặc biệt chú ý. .

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
2. Cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác
3. Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân
4. Cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân
5. Cách chúng tôi bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân
6 . Khuyến nghị cá nhân hóa
7. Quản lý thông tin cá nhân của bạn
8. Điều khoản dành cho trẻ vị thành niên
9. Sửa đổi và thông báo Chính sách quyền riêng tư
10. Phạm vi áp dụng
11. Liên hệ với chúng tôi

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin đó từ bạn khi sử dụng dịch vụ như sau: Thông tin được cung cấp chủ động và được thu thập thông qua các phương tiện tự động khi bạn sử dụng các chức năng hoặc nhận dịch vụ:

1.1 Đăng ký, đăng nhập, xác thực

(1) Bạn có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba (ví dụ: tài khoản Douyin, ID Apple) để ủy quyền đăng nhập và Để sử dụng Xingtu và các dịch vụ liên quan, bạn sẽ ủy quyền cho chúng tôi lấy thông tin công khai của bạn (hình đại diện, biệt danh) được đăng ký trên nền tảng của bên thứ ba và các thông tin khác được bạn ủy quyền, những thông tin này sẽ được chúng tôi sử dụng để đồng thời tạo tài khoản Xingtu cho bạn, và Liên kết tài khoản bên thứ ba được ủy quyền của bạn với tài khoản Xingtu để cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến Xingtu. Bạn cũng có thể chọn phần giới thiệu cá nhân để hoàn thiện thông tin theo nhu cầu của bản thân.
Ngoài ra, khi bạn ủy quyền cho Xingtu thông qua tài khoản Douyin của mình, bạn cũng có thể chủ động đồng ý và ủy quyền cho Xingtu lấy các danh sách phát mà bạn đã thu thập trong Douyin, để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh/âm thanh và video thông qua Xingtu một cách thuận tiện hơn, nhanh chóng nhúng danh sách phát nói trên bài hát vào âm thanh. Nếu bạn không đồng ý đồng bộ hóa bộ sưu tập danh sách phát của Douyin, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn và sẽ không thu thập những thông tin đó.

(2) Khi sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập, có thể cần phải ghi và đọc thông tin cần thiết để đăng nhập vào bảng tạm. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích liên quan đến đăng nhập và thông tin cá nhân của bạn sẽ không được thu thập.

(3) Đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi cần nhưng bên thứ ba không thể cung cấp, chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó. Nếu bạn từ chối cung cấp nó, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ liên quan.

(4) Bạn đồng ý và hiểu rằng khi bạn sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ liên quan yêu cầu xác thực danh tính (chẳng hạn như tải lên, xuất bản, chia sẻ, bình luận về nội dung của người dùng thông qua hình ảnh đánh thức, v.v.), theo luật và quy định có liên quan, bạn nên đảm bảo rằng tài khoản bên thứ ba có liên quan được sử dụng đã hoàn tất đăng ký tên thật hoặc bạn có thể cần cung cấp thông tin nhận dạng thực của mình để hoàn tất xác thực tên thật trước khi bạn có thể sử dụng các chức năng liên quan. Bạn có thể từ chối cung cấp. Nếu bạn chọn từ chối cung cấp, bạn có thể không nhận được các dịch vụ liên quan, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng bình thường các chức năng và dịch vụ khác của Xingtu.

(5) Khi bạn đăng ký và đăng nhập vào Xingtu và các dịch vụ liên quan, bạn có thể tạo tài khoản thông qua số điện thoại di động của mình và điền thông tin nhận dạng mạng liên quan ( biệt danh tài khoản). Thông tin này được thu thập để giúp bạn hoàn tất đăng ký. Số điện thoại di động là thông tin cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp và quy định quốc gia về hệ thống tên thật trên Internet. Nếu bạn không cung cấp số điện thoại di động của mình để đăng ký và đăng nhập, chúng tôi có thể không cung cấp được thông tin cho bạn phát hành, bình luận và các chức năng khác. Sau khi bạn đăng ký và đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể điền thông tin cá nhân của mình ( hồ sơ cá nhân ), chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn chủ động điền để hiển thị cho những người dùng khác.

1.2 Đảm bảo Xingtu hoạt động bình thường và an toàn

1.2.1 Đảm bảo hoạt động và bảo mật

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các sản phẩm và môi trường sử dụng an toàn và đáng tin cậy. Cung cấp các dịch vụ và thông tin chất lượng cao và đáng tin cậy là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi. Để duy trì hoạt động bình thường của các dịch vụ của chúng tôi và bảo vệ lợi ích hợp pháp của bạn, những người dùng khác hoặc công chúng khỏi tổn thất, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cần thiết để duy trì hoạt động an toàn và ổn định cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

1.2.2 Thông tin thiết bị và thông tin nhật ký

(1) Để đảm bảo hoạt động an toàn, chất lượng vận hành và hiệu quả của phần mềm và dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập model phần cứng, số phiên bản hệ điều hành, mã nhận dạng thiết bị (Android như IMEI/MEID, AndroidID, OAID, IMSI, thông tin thẻ SIM (chẳng hạn như ICCID), GAID, số sê-ri phần cứng (SN), iOS như IDFV, IDFA; các số nhận dạng khác nhau sẽ có thời hạn hiệu lực khác nhau, liệu người dùng có thể đặt lại chúng hay không và bằng cách nào để lấy chúng), địa chỉ phần cứng của thiết bị mạng (địa chỉ MAC của thiết bị), địa chỉ IP, điểm truy cập WLAN (chẳng hạn như SSID, BSSID), Bluetooth (Bluetooth), trạm gốc, số phiên bản phần mềm, phương thức truy cập mạng, loại, trạng thái, mạng dữ liệu chất lượng, vận hành, sử dụng, nhật ký dịch vụ, dữ liệu cảm biến thiết bị, thông tin nhà cung cấp dịch vụ.
(2) Để ngăn chặn các chương trình độc hại và đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin ứng dụng đã cài đặt, danh sách phần mềm hoặc thông tin quy trình đang chạy, hoạt động tổng thể, cách sử dụng và tần suất của ứng dụng, sự cố ứng dụng và cách sử dụng cài đặt tổng thể, hiệu suất. dữ liệu, nguồn ứng dụng.
(3) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tài khoản, thông tin thiết bị, thông tin nhật ký dịch vụ và thông tin mà các chi nhánh và đối tác của chúng tôi có thể cung cấp với sự cho phép của bạn hoặc theo quy định của pháp luật để xác định tính bảo mật của tài khoản và giao dịch, tiến hành xác minh danh tính và nhận dạng tình hình vi phạm pháp luật, phát hiện và ngăn chặn sự cố an ninh, đồng thời thực hiện các biện pháp ghi chép, phân tích và xử lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

1.3 Các chức năng chung như làm đẹp và chỉnh sửa ảnh/âm thanh và video.

Xingtu cung cấp cho bạn tính năng chỉnh sửa ảnh/video, làm đẹp, bộ lọc, chỉnh sửa ảnh, v.v. và hỗ trợ các chức năng và dịch vụ chung như tải xuống/lưu các tệp phương tiện vào cục bộ/chia sẻ. Để triển khai các chức năng và dịch vụ này, chúng tôi cần có quyền truy cập vào máy ảnh (máy ảnh) và album (bộ nhớ). Các quyền này là quyền nhạy cảm và chúng tôi sẽ chỉ có được các quyền đó sau khi bạn cho phép và đồng ý. Nếu bạn từ chối cấp một số quyền cần thiết nhất định, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng tương ứng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các dịch vụ Xingtu khác của bạn.

1.4 Trả về thông tin người dùng của các chức năng xử lý hình ảnh đặc biệt

(1) Khi bạn chủ động chọn sử dụng các chức năng xử lý hình ảnh đặc biệt riêng lẻ, nhãn dán hoặc chức năng tổng hợp bằng một cú nhấp chuột do Xingtu cung cấp, để thực hiện xử lý hình ảnh và tối ưu hóa hiệu ứng nhanh chóng và chính xác hơn, chúng tôi sẽ tạm thời gửi các tệp phương tiện mà bạn đã tải lên để xử lý trở lại máy chủ để điều chỉnh chức năng. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đó cho các tình huống hoặc mục đích khác và sẽ ngay lập tức truy xuất nó từ máy chủ sau khi thực hiện các chức năng cụ thể cho bạn.

(2) Để cung cấp cho bạn chức năng làm đẹp hình ảnh đặc biệt của văn bản và hình ảnh, chúng tôi có thể gửi thông tin sau mà bạn chủ động chọn hoặc nhập lại máy chủ để xử lý, để tự động khớp nhãn văn bản, hình ảnh, nhãn dán và các tài liệu khác cho bạn. , tạo nội dung và chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các dịch vụ liên quan dựa trên việc phân tích thông tin nói trên. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin sau cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép và đồng ý của bạn và sẽ mã hóa toàn bộ xử lý một cách an toàn. Chúng tôi có thể gửi các hình ảnh và tệp video mà bạn chủ động chọn trở lại máy chủ để xử lý nhằm cung cấp tổng hợp hiệu ứng dành riêng cho từng hình ảnh.
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ sản phẩm phong phú, đa dạng và đảm bảo sản phẩm vận hành an toàn, các chức năng xử lý hình ảnh nổi bật của chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ thuật toán khác nhau tùy thuộc vào màn hình cuối cùng. Chúng tôi hứa rằng mục đích trả lại, thu thập và/hoặc chia sẻ thông tin trên ra bên ngoài không nhằm mục đích nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi có thể sử dụng tất cả thông tin sau khi được xử lý bằng công nghệ mã hóa an toàn, được xóa danh tính nghiêm ngặt và không thể tái sử dụng. -xác định một cá nhân cụ thể. Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để đào tạo mô hình thuật toán và liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu quả của thuật toán. Dữ liệu này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn từ chối cho phép cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng cụ thể tương ứng nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng bình thường các chức năng và dịch vụ khác của Xingtu.

1.5 Công bố thông tin và giao tiếp tương tác

(1) Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để đăng ký trở thành người tạo ảnh đánh thức theo quy tắc hoạt động của ảnh đánh thức. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá cơ bản về danh tính người dùng và khả năng sáng tạo của bạn. Sau khi vượt qua Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ mở ứng dụng tương ứng cho bạn. Với quyền của người sáng tạo, bạn có thể xuất bản các tác phẩm thiết kế sáng tạo của mình (ví dụ: mẫu ảnh) trên Wakeup sau khi trở thành người tạo ra Wakeup.
(2) Khi bạn đăng ký các quyền của người tạo hình ảnh đánh thức nêu trên và/hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến xác thực danh tính của người tạo, theo luật, quy định và yêu cầu bảo mật, bạn cần cung cấp thông tin nhận dạng thực của mình (tên thật, ID số, số điện thoại, v.v.) Hoàn tất xác thực tên thật trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
(3) Khi bạn xuất bản các tác phẩm thiết kế sáng tạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu ảnh, v.v.) hoặc đưa ra nhận xét về ảnh đánh thức, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn đăng/nhận xét và hiển thị biệt hiệu, hình đại diện, nội dung đã xuất bản của bạn, và phần thưởng thu được từ nội dung được xuất bản. Thu thập/thích/thích và bình luận.
(4) Khi bạn theo dõi một tài khoản, duyệt, bình luận, theo dõi, thu thập/thích/thích hoặc chia sẻ, chúng tôi sẽ thu thập tài khoản bạn theo dõi và các thông tin nói trên, đồng thời hiển thị nội dung được đăng bởi tài khoản bạn theo dõi.
(5) Thông tin được chúng tôi thu thập do người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: thông tin do người dùng khác đăng có thể chứa một số thông tin của bạn (ví dụ: thông tin liên quan đến bạn trong các tác phẩm thiết kế sáng tạo được thu thập/thích/thích) . Thông tin liên quan).

1.6 Đề xuất nội dung mẫu

Để đảm bảo chất lượng nội dung mẫu được Xingtu đề xuất cho bạn và đề xuất các mẫu mà bạn có thể quan tâm, Xingtu có thể thu thập thông tin cần thiết có liên quan. Thông tin trên bao gồm:

  • Thông tin hành vi bạn vận hành và sử dụng: nhấp, sử dụng, chia sẻ, lưu vào
  • Thông tin cục bộ bạn chủ động cung cấp: thích (thích), hủy thích (hủy thích)
  • Quản lý đề xuất nội dung được cá nhân hóa

1.7 Chia sẻ và tham gia sự kiện

Khi bạn chia sẻ hoặc nhận thông tin được chia sẻ, tham gia các hoạt động, v.v., chúng tôi có thể cần truy cập vào khay nhớ tạm của bạn và đọc mật khẩu, mã chia sẻ và liên kết có trong đó để triển khai các chức năng như nhảy, chia sẻ và liên kết hoạt động hoặc Phục vụ.
Để phân tích các chỉ số thống kê như bổ sung mới của ứng dụng, kích hoạt, duy trì, hiệu suất, v.v., chúng tôi có thể gọi bảng tạm để thực hiện phân tích phân bổ trên thông tin thống kê có liên quan. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn.
Khi bạn chọn tham gia vào một sự kiện do chúng tôi tổ chức, bạn có thể cung cấp tên, địa chỉ gửi thư, thông tin liên hệ, số tài khoản ngân hàng và các thông tin khác theo yêu cầu của sự kiện. Thông tin này là thông tin nhạy cảm cá nhân và cần thiết để bạn nhận được chuyển khoản hoặc quà tặng. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin này, chúng tôi có thể không chuyển tiền hoặc tặng quà cho bạn được.

1.8 Thông báo tin nhắn

Bạn biết và đồng ý rằng đối với thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: số liên lạc) bạn cung cấp trong quá trình sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ, chúng tôi có thể gửi nhiều loại tin nhắn đến một hoặc nhiều trong số đó trong hoạt động của chúng tôi. được sử dụng để thông báo tin nhắn người dùng, xác minh danh tính, xác minh bảo mật, nghiên cứu trải nghiệm người dùng, v.v., ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, chức năng hoặc hoạt động thương mại mà bạn có thể quan tâm thông qua tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại. về thông tin, nhưng hãy yên tâm rằng nếu bạn không muốn chấp nhận thông tin này, bạn có thể hủy đăng ký thông qua phương thức hủy đăng ký được cung cấp trong tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để hủy đăng ký.

1.9 Thông tin hành vi sử dụng và nội dung được xuất bản

(1) Khi bạn sử dụng các chức năng và dịch vụ của Xingtu (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Xingtu để chỉnh sửa ảnh, duyệt thông tin trong thiết bị đầu cuối Xingtu, tích cực cung cấp phản hồi của người dùng, v.v.), chúng tôi sẽ ghi lại các lần nhấp chuột của Bạn, lượt theo dõi, lượt thích (thích/yêu thích), tìm kiếm, truy vấn, duyệt, tải xuống (xuất), chia sẻ và thông tin hành vi hoạt động khác do người dùng tạo ra khi sử dụng ảnh đánh thức.
(2) Khi bạn chủ động xuất bản nội dung, chúng tôi sẽ ghi lại hình ảnh, văn bản, v.v. mà bạn xuất bản.

1.10 Những thay đổi trong mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
Xin hãy hiểu rằng cùng với sự phát triển kinh doanh của chúng tôi, có thể có những điều chỉnh và thay đổi đối với các chức năng và dịch vụ do Xingtu cung cấp. Về nguyên tắc, khi các tính năng hoặc dịch vụ mới có liên quan đến các tính năng hoặc dịch vụ mà chúng tôi hiện cung cấp, thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng sẽ liên quan trực tiếp hoặc hợp lý đến mục đích xử lý ban đầu. Trong các trường hợp không liên quan trực tiếp hoặc hợp lý đến mục đích xử lý ban đầu, chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn và nhận được sự đồng ý của bạn khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

1.11 Thông tin cá nhân được miễn trừ việc phải có sự đồng ý để thu thập và sử dụng theo quy định của pháp luật. Xin hãy hiểu rằng trong các trường hợp sau đây, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia có liên quan, chúng tôi không cần phải có sự cho phép của bạn để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

(1) Với nhà nước Liên quan trực tiếp đến an ninh, an ninh quốc phòng;
(2) Liên quan trực tiếp đến an ninh công cộng, y tế công cộng và các lợi ích công cộng lớn;
(3) Liên quan trực tiếp đến điều tra, truy tố, xét xử hình sự (4) Nhằm mục
đích bảo vệ cá nhân Tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp lớn khác của chủ thể thông tin hoặc cá nhân khác nhưng khó nhận được sự đồng ý của cá nhân đó; (
5) Thông tin cá nhân của bạn được thu thập là do chính bạn tiết lộ ra công chúng;
(6) Từ thông tin được tiết lộ hợp pháp Thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua các bản tin hợp pháp, tiết lộ thông tin của chính phủ và các kênh khác;
(7) Cần thiết phải ký hoặc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của bạn;
(8) ) Để duy trì hoạt động an toàn và ổn định của phần mềm và các dịch vụ liên quan Cần thiết, chẳng hạn như phát hiện và xử lý các lỗi trong phần mềm và các dịch vụ liên quan;
(9) Cần thiết để đưa tin hợp pháp;
(10) Cần thiết cho các tổ chức nghiên cứu hàn lâm tiến hành thống kê hoặc học thuật nghiên cứu dựa trên lợi ích công cộng và cung cấp nghiên cứu học thuật cho các bên bên ngoài hoặc Khi mô tả kết quả, thông tin cá nhân có trong kết quả sẽ được xác định lại;
(11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, bạn được nhắc nhở rằng nếu thông tin đó không thể nhận dạng cá nhân bạn hoặc kết hợp với thông tin khác thì thông tin đó không thuộc về thông tin cá nhân của bạn về mặt pháp lý; khi thông tin của bạn có thể nhận dạng cá nhân bạn hoặc kết hợp với thông tin khác hoặc chúng tôi Khi dữ liệu không thể liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào được kết hợp với thông tin cá nhân khác của bạn, thông tin đó sẽ được xử lý và bảo vệ như thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian sử dụng kết hợp và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác

Cookie và mã nhận dạng thông tin thiết bị cũng như các công nghệ tương tự khác là những công nghệ được sử dụng phổ biến trên Internet. Khi bạn sử dụng Xingtu và các dịch vụ liên quan, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ liên quan để gửi một hoặc nhiều cookie hoặc mã nhận dạng ẩn danh tới thiết bị của bạn nhằm thu thập và nhận dạng thông tin khi bạn truy cập và sử dụng sản phẩm này. Chúng tôi hứa không sử dụng Cookie cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự chủ yếu để đạt được các chức năng hoặc dịch vụ sau:

2.1 Đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi có thể đặt cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh để xác thực và bảo mật để chúng tôi có thể xác nhận xem bạn có đăng nhập vào dịch vụ một cách an toàn hay không hoặc liệu bạn có gặp phải hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác hay không. Những công nghệ này cũng sẽ giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả dịch vụ và cải thiện tốc độ đăng nhập và phản hồi.

2.2 Giúp bạn có trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn.

Sử dụng loại công nghệ này cũng có thể giúp bạn lưu các bước và quy trình điền thông tin cá nhân của mình, liên tục chọn các công cụ làm đẹp hình ảnh/âm thanh và video được cá nhân hóa cũng như các chức năng mẫu ảnh (ví dụ: ghi âm bộ lọc). Cài đặt, v.v.), các bước và quy trình nhập nội dung tìm kiếm (ví dụ: tìm kiếm bản ghi, v.v.) để giúp bạn có được trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn.

2.3 Xóa Cookie

Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp cho người dùng chức năng xóa dữ liệu bộ nhớ cache của trình duyệt, bạn có thể thực hiện thao tác xóa dữ liệu tương ứng trong chức năng cài đặt trình duyệt. Nếu bạn xóa nó, bạn có thể không sử dụng được các dịch vụ hoặc chức năng tương ứng do chúng tôi cung cấp dựa trên Cookie.

3. Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân

3.1 Chia sẻ

3.1.1 Nguyên tắc chia sẻ

(1) Nguyên tắc ủy quyền và đồng ý: Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi thông tin cá nhân được chia sẻ được xác định lại Thông tin đã xử lý và bên thứ ba chia sẻ không thể xác định lại chủ thể tự nhiên của thông tin đó. Nếu bên thứ ba sử dụng thông tin cho mục đích vượt quá phạm vi cho phép ban đầu, họ cần phải có được sự đồng ý lại của bạn.
(2) Nguyên tắc về tính hợp pháp, chính đáng và sự cần thiết tối thiểu: Dữ liệu được chia sẻ phải có mục đích chính đáng và chính đáng, đồng thời dữ liệu được chia sẻ được giới hạn ở những gì cần thiết để đạt được mục đích đó.
(3) Nguyên tắc bảo mật và thận trọng: Chúng tôi sẽ đánh giá cẩn thận mục đích của bên thứ ba sử dụng thông tin được chia sẻ, tiến hành đánh giá toàn diện về khả năng bảo mật của các đối tác này và yêu cầu họ tuân thủ các thỏa thuận hợp tác pháp lý. Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát bảo mật nghiêm ngặt trên bộ phát triển công cụ phần mềm (SDK) và giao diện chương trình ứng dụng (API) được các đối tác sử dụng để lấy thông tin nhằm bảo vệ bảo mật dữ liệu.

Danh sách chia sẻ thông tin của bên thứ ba

3.1.2 Phạm vi đối tác

Nếu các chức năng và tình huống cụ thể liên quan đến dịch vụ do các chi nhánh hoặc bên thứ ba của chúng tôi cung cấp thì phạm vi đối tác bao gồm các chi nhánh và bên thứ ba của chúng tôi.

3.1.3 Ủy thác xử lý

Đối với các trường hợp thông tin cá nhân được ủy thác xử lý, chúng tôi sẽ ký các thỏa thuận xử lý có liên quan với các đối tác được ủy thác theo quy định của pháp luật và giám sát hoạt động sử dụng thông tin cá nhân của họ.

3.1.4 Cùng xử lý

Trong trường hợp cùng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ký các thỏa thuận liên quan với các đối tác của mình theo quy định của pháp luật và quy định các quyền và nghĩa vụ tương ứng của họ để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và bảo vệ an ninh dữ liệu trong quá trình sử dụng thông tin cá nhân có liên quan. .

3.1.5 Thông tin được chia sẻ để hiện thực hóa các chức năng hoặc dịch vụ

(1) Khi bạn sử dụng các chức năng do đối tác của chúng tôi cung cấp trong hình thức báo thức hoặc khi nhà cung cấp dịch vụ phần mềm, nhà cung cấp thiết bị thông minh và nhà cung cấp dịch vụ hệ thống cùng cung cấp dịch vụ cho bạn Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cần thiết để đạt được mục đích kinh doanh nhằm hiển thị cho bạn thông tin mà bạn có thể quan tâm hoặc để đưa ra các tính năng, dịch vụ hoặc thông tin cụ thể phù hợp hơn với bạn.
(2) Để điều chỉnh chức năng đẩy tin nhắn cho phù hợp với mẫu thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể chia sẻ các mẫu điện thoại di động, phiên bản và thông tin thiết bị liên quan với các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối (Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO, v.v.) thông qua SDK và các công nghệ khác .

3.1.6 Sử dụng dữ liệu để đạt được bảo mật và phân tích và thống kê

(1) Đảm bảo bảo mật khi sử dụng: Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật tài khoản, dịch vụ và nội dung. Để bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản và tài sản của bạn và của người dùng khác , đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn cũng như của chúng tôi khỏi hành vi xâm phạm bất hợp pháp, các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thiết bị, tài khoản và thông tin nhật ký cần thiết.
(2) Phân tích tình hình sản phẩm: Để phân tích việc sử dụng và hiệu suất sản phẩm của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi có thể cần sử dụng các thông tin như cách sử dụng sản phẩm (sự cố, sự cố), thông tin nhận dạng thiết bị, cài đặt và sử dụng ứng dụng tổng thể, v.v.
(3) Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan và thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được xác định lại hoặc ẩn danh với các viện nghiên cứu khoa học, trường đại học và các tổ chức khác hợp tác với lý do đảm bảo an toàn dữ liệu và các mục đích hợp pháp.

3.1.7 Giúp bạn tham gia các hoạt động xúc tiến tiếp thị

Khi bạn chọn tham gia các hoạt động tiếp thị có liên quan do chúng tôi và các đối tác của chúng tôi tổ chức, nhằm đảm bảo rằng bạn nhận được trải nghiệm dịch vụ nhất quán trong các hoạt động chung hoặc để ủy thác tiền mặt cho đối tác trao phần thưởng cho bạn một cách kịp thời, chúng tôi Các đối tác của chúng tôi có thể cần sử dụng tên, địa chỉ gửi thư, thông tin liên hệ, số tài khoản ngân hàng và các thông tin khác của bạn (thông tin được sử dụng trong các hoạt động khác nhau có thể khác nhau, vui lòng tham khảo quy tắc hoạt động) . Việc từ chối các mục đích sử dụng trên có thể ảnh hưởng đến việc bạn tham gia vào các hoạt động liên quan nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng khác.

3.1.8 Thực hiện việc sử dụng dữ liệu cho hoạt động kinh doanh quảng cáo và khuyến mãi
(1) Đẩy và phân phối quảng cáo: Để hiện thực hóa các dịch vụ quảng cáo và khuyến mại cũng như phân tích liên quan, đồng thời tối ưu hóa và cải thiện tỷ lệ tiếp cận hiệu quả của quảng cáo và khuyến mãi, các đối tác sau cần sử dụng tính năng hủy nhận dạng Hoặc thông tin ẩn danh về thiết bị, mạng, kênh, vị trí và thẻ:
a. Nhà quảng cáo/nhà quảng bá hoặc đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo, khuyến mại và phân tích liên quan;
b. Cung cấp quảng cáo hợp tác với nhà quảng cáo/nhà quảng bá Đối tác với dịch vụ xúc tiến và phân tích liên quan.
(2) Phân tích thống kê: Các đối tác thực hiện quảng cáo, khuyến mãi và cung cấp các dịch vụ phân tích liên quan có thể cần sử dụng thiết bị, mạng, số lần nhấp vào quảng cáo và khuyến mãi, dữ liệu duyệt, hiển thị và chuyển đổi của bạn để phân tích, đo lường và cải thiện quảng cáo và khuyến mãi. của các dịch vụ mở rộng.
(3) Việc sử dụng thông tin của các đối tác: Các đối tác quảng cáo, khuyến mãi có thể kết hợp thông tin trên với các dữ liệu khác có được một cách hợp pháp để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và khuyến mãi. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ sử dụng thông tin tuân theo các nguyên tắc hợp pháp, chính đáng và cần thiết. , bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng không bị xâm phạm.
(4) Thông tin đầu tư: Khi bạn chủ động điền thông tin liên hệ, địa chỉ và các thông tin khác của mình trên trang hiển thị quảng cáo, khuyến mãi do nhà quảng cáo/nhà tài trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy thác của họ cung cấp, những thông tin này có thể được nhà quảng cáo/nhà quảng bá thu thập và sử dụng. được sử dụng trực tiếp.

3.2 Chuyển giao

Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi tiếp tục phát triển, chúng tôi có thể tiến hành sáp nhập, mua lại và chuyển giao tài sản và kết quả là thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Khi những thay đổi nói trên xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu người kế nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là người xử lý thông tin cá nhân theo pháp luật, quy định và tiêu chuẩn bảo mật không kém những gì được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. trong quá trình xử lý, , chúng tôi sẽ yêu cầu người kế nhiệm xin lại sự cho phép và đồng ý của bạn.

3.3 Hiển thị công khai

(1) Chúng tôi sẽ không tiết lộ công khai thông tin của bạn trừ khi chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia hoặc nhận được sự đồng ý của bạn. Khi chúng tôi tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.
(2) Khi thông báo hình phạt đối với các tài khoản bất hợp pháp và hoạt động lừa đảo, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tài khoản có liên quan.
(3) Các tác phẩm được phát hành công khai của bạn (bao gồm mức sử dụng, tổng mức sử dụng, số lượt thích/thích/bộ sưu tập, nhận xét đã nhận), số lượng người hâm mộ, lượt thích (thích) của tác phẩm và người dùng bạn theo dõi sẽ được hiển thị trong hồ sơ cá nhân của bạn trên trang chủ.

3.4 Thông tin cá nhân được miễn đồng ý chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai theo quy định của pháp luật. Xin vui lòng hiểu rằng trong các trường hợp sau đây, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia, chúng tôi không cần phải xin phép bạn để chia sẻ , chuyển giao hoặc tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn:

(1) Cần thiết cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc cần thiết để thực hiện quản lý nhân sự theo các nội quy và quy định lao động được xây dựng theo pháp luật và hợp đồng tập thể được ký kết theo quy định của pháp luật;
(2) Cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ pháp lý;
(3) Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng;
(4) Liên quan trực tiếp đến điều tra, truy tố hình sự (5) Để ứng
phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hoặc để bảo vệ thể nhân trong trường hợp khẩn cấp Cần thiết cho sự an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản;
(6) Thực hiện việc đưa tin, giám sát dư luận và các hoạt động khác cho lợi ích công cộng và xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi hợp lý;
(7) Xử lý thông tin cá nhân mà bạn đã tự tiết lộ hoặc đã được người khác tiết lộ hợp pháp theo luật và quy định có liên quan Thông tin;
(8) Thu thập thông tin cá nhân từ những thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp (9 )
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy định hành chính.

4. Cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân

4.1 Vị trí lưu trữ

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn được thu thập và tạo ra trong quá trình hoạt động nội địa tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo luật pháp và quy định. Hiện tại, chúng tôi sẽ không chuyển thông tin trên ra nước ngoài. Nếu chúng tôi chuyển thông tin đó ra nước ngoài, chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định quốc gia có liên quan hoặc phải xin phép bạn.

4.2 Thời gian lưu trữ

4.2.1 Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích cung cấp hình ảnh nhận thức và các dịch vụ liên quan: thông tin bạn đăng, lượt thích (thích/bộ sưu tập) và thông tin liên quan sẽ không bị rút lại cho đến khi bạn rút lại . Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin liên quan trong khi tài khoản của bạn bị xóa hoặc không bị hủy. Sau khi khoảng thời gian cần thiết trôi qua, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn, trừ khi luật pháp và quy định có quy định khác.

4.2.2 Nếu bạn hủy tài khoản, tự nguyện xóa thông tin cá nhân của mình hoặc vượt quá thời hạn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:
(1) Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và quy định về lưu giữ thông tin ( Ví dụ: “Luật Thương mại điện tử” quy định thông tin sản phẩm, dịch vụ và thông tin giao dịch sẽ được lưu giữ tối thiểu ba năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch).
(2) Thời hạn cần được gia hạn hợp lý cho mục đích tài chính, kiểm toán, giải quyết tranh chấp, v.v..

5. Cách chúng tôi bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân

(1) Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý (bao gồm các khía cạnh kỹ thuật và quản lý) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn thông tin cá nhân của bạn bị lộ. cung cấp từ việc sử dụng Sử dụng không đúng cách hoặc truy cập trái phép, tiết lộ công khai, sử dụng, sửa đổi, hư hỏng, mất mát hoặc tiết lộ.

(2) Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mã hóa, xử lý ẩn danh và các phương tiện hợp lý và khả thi có liên quan không thấp hơn so với các công ty cùng ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các cơ chế bảo vệ an ninh để ngăn chặn thông tin cá nhân của bạn bị tấn công ác ý.

(3) Chúng tôi sẽ thành lập bộ phận bảo mật chuyên dụng, hệ thống quản lý bảo mật và quy trình bảo mật dữ liệu để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng hệ thống truy cập và sử dụng dữ liệu nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn và tiến hành kiểm tra bảo mật dữ liệu và công nghệ một cách kịp thời.

(4) Mặc dù các biện pháp hợp lý và hiệu quả nêu trên đã được thực hiện và các tiêu chuẩn theo yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan đã được tuân thủ, nhưng vui lòng hiểu rằng do những hạn chế về mặt kỹ thuật và nhiều phương tiện độc hại có thể xảy ra, trong ngành Internet, ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức để tăng cường Các biện pháp bảo mật không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn thông tin 100%. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

(5) Bạn biết và hiểu rằng hệ thống và mạng truyền thông bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi có thể gặp sự cố do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp tích cực để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng mật khẩu phức tạp, thay đổi mật khẩu thường xuyên và không tiết lộ mật khẩu tài khoản cũng như các thông tin cá nhân liên quan cho người khác.

(6) Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và kích hoạt ngay kế hoạch khẩn cấp khi xảy ra sự cố bảo mật thông tin người dùng, đồng thời cố gắng ngăn chặn tác động và hậu quả của những sự cố bảo mật này lan rộng. Khi xảy ra sự cố bảo mật thông tin người dùng (rò rỉ, mất mát), chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bạn theo yêu cầu của pháp luật và quy định: tình hình cơ bản và tác động có thể có của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lý mà chúng tôi đã hoặc sẽ thực hiện, và bạn có thể tự mình đưa ra các biện pháp đề phòng và đề xuất giảm thiểu rủi ro, biện pháp khắc phục cho mình. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bạn các thông tin liên quan đến sự kiện thông qua thông báo đẩy, email, thư, tin nhắn văn bản và các hình thức liên quan. Khi khó có thể thông báo cho bạn từng thông tin một, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo một cách hợp lý và hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ báo cáo việc xử lý các sự cố an toàn thông tin người dùng theo yêu cầu của cơ quan quản lý liên quan.

(7) Khi bạn rời khỏi Xingtu và các dịch vụ liên quan và duyệt hoặc sử dụng các trang web, dịch vụ và tài nguyên nội dung khác, chúng tôi sẽ không có khả năng và nghĩa vụ trực tiếp bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi trong phần mềm và trang web ngoài Xingtu và các dịch vụ liên quan. Cho dù bạn đăng nhập, duyệt hay sử dụng phần mềm hoặc trang web nêu trên, trang web đều dựa trên các liên kết hoặc hướng dẫn từ hình ảnh đánh thức.

6. Đẩy quảng cáo, thuật toán và ra quyết định tự động

6.1 Cơ chế đề xuất được cá nhân hóa

Để hiển thị cho bạn và đề xuất những thông tin, quảng cáo phù hợp hơn, đồng thời cung cấp các dịch vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cơ chế hoạt động của dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa này và cách bạn thực hiện đạt được sự kiểm soát.

(1) Phạm vi dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở [nội dung mẫu hiển thị], [cung cấp kết quả tìm kiếm], [quảng cáo được đề xuất], v.v.

(2) Để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin thiết bị của bạn (bao gồm kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ phần cứng thiết bị mạng, thông tin cảm biến thiết bị), thông tin vị trí (bao gồm cảm biến GPS, mạng WLAN điểm truy cập, thông tin Bluetooth và trạm gốc, địa chỉ IP) , thông tin hành vi của bạn khi sử dụng sản phẩm (bao gồm các lần nhấp chuột, theo dõi, yêu thích, tìm kiếm, truy vấn, duyệt, tải xuống, chia sẻ và các bản ghi liên quan đến hoạt động giao dịch ), thông tin cá nhân bạn đã điền in (bao gồm biệt hiệu, hình đại diện, giới tính, ngày sinh) và các thông tin khác được thu thập từ sản phẩm này với sự cho phép của bạn và do các đối tác khác cung cấp. Hệ thống sẽ tự động phân tích và tính toán các thông tin trên, dự đoán các đặc điểm sở thích của bạn và tự động cung cấp cho bạn nội dung và dịch vụ được đề xuất được cá nhân hóa dựa trên kết quả tính toán.

(3) Chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo và phản hồi theo thời gian thực về mô hình đề xuất dựa trên hành vi duyệt web của bạn khi sử dụng sản phẩm, đồng thời liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa kết quả đề xuất. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn và tránh tập trung quá mức vào cùng một loại nội dung, chúng tôi sẽ sử dụng toàn diện các công nghệ đa dạng để tự động xử lý nội dung nhằm cung cấp cho bạn nội dung và dịch vụ chất lượng cao tốt hơn.

6.2 Kiểm soát và quản lý các đề xuất được cá nhân hóa:

Kiểm soát độc lập thông tin nhận được.

Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật toán đề xuất để đưa ra các đề xuất được cá nhân hóa và hiển thị nội dung thông tin bạn duyệt. Bạn có thể kiểm soát các đề xuất được cá nhân hóa về nội dung thông tin theo các cách sau:

6.2.1 Một cách độc lập quyết định nhận nội dung đề xuất được cá nhân hóa:

(1) Bạn có thể sử dụng [Quản lý đề xuất nội dung được cá nhân hóa] theo các điều khoản “1. – 1.6” trong chính sách bảo mật này hoặc thông qua ứng dụng khách di động Xingtu [Cài đặt] – [Quản lý tính cách] [Đề xuất nội dung được cá nhân hóa] Đường dẫn được cung cấp sẽ bật hoặc tắt chức năng đề xuất nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể chọn tắt tất cả đề xuất nội dung được cá nhân hóa bằng một cú nhấp chuột. Khi bạn chọn tắt tất cả đề xuất nội dung được cá nhân hóa, bạn sẽ không còn hiển thị nội dung “được đề xuất” nữa. Bạn sẽ không thể tận hưởng các dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa nhưng bạn có thể vẫn tiếp tục duyệt các chủ đề nóng và theo dõi của bạn cũng như nội dung được đề xuất không được cá nhân hóa khác.

(2) Bạn có thể chọn tắt hoặc bật quảng cáo được cá nhân hóa thông qua ” Tìm hiểu và quản lý quảng cáo đẩy” . Quảng cáo được cá nhân hóa là một trong những công nghệ hiển thị quảng cáo và nhà quảng cáo đưa ra các đề xuất thông minh dựa trên sở thích của bạn trong ứng dụng của họ. Khi tắt quảng cáo được cá nhân hóa, bạn sẽ không còn nhận được những quảng cáo được cá nhân hóa đó nữa nhưng vẫn thấy quảng cáo, số lượng quảng cáo không thay đổi nhưng mức độ liên quan của quảng cáo sẽ giảm đi.
6.2.2 Thông tin cần thiết để đăng ký độc lập: Ở chức năng theo dõi sẽ hiển thị theo tài khoản bạn chủ động chọn theo dõi, bạn có thể chọn theo dõi hoặc hủy theo dõi.
6.2.3 Khi không có nội dung bạn quan tâm, bạn cũng có thể nhập từ khóa bạn quan tâm vào thanh tìm kiếm, nhấp chuột và đọc kết quả tìm kiếm.

6.3 Quản lý và đẩy quảng cáo

(1) Tự quyết định nhận thông tin quảng cáo có lập trình: Bạn có thể chọn có nhận quảng cáo có lập trình trong phần “Hiểu và quản lý quảng cáo đẩy” hay không. Sau khi tắt, bạn sẽ không còn nhận được những quảng cáo như vậy nữa và số lượng quảng cáo bạn nhìn thấy sẽ không thay đổi nhưng mức độ liên quan của quảng cáo sẽ giảm đi.

(2) Tự quyết định nhận thông tin quảng cáo được cá nhân hóa: Quảng cáo được cá nhân hóa là một trong những công nghệ hiển thị quảng cáo và nhà quảng cáo đưa ra các đề xuất thông minh dựa trên sở thích của bạn trong ứng dụng của họ. Nếu bạn không muốn được đề xuất quảng cáo được cá nhân hóa, bạn có thể chọn có nhận đề xuất quảng cáo được cá nhân hóa trong phần “Hiểu và quản lý quảng cáo đẩy” hay không. Khi tắt, quảng cáo bạn nhìn thấy sẽ ít liên quan hơn.

Xem “Hiểu và quản lý quảng cáo đẩy”

7. Quản lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi rất coi trọng việc quản lý thông tin cá nhân của bạn và cố gắng hết sức để bảo vệ các yêu cầu, quyền truy cập, sửa đổi, xóa, rút ​​lại sự đồng ý, hủy tài khoản, khiếu nại và báo cáo cũng như cài đặt các chức năng bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Quyền cho phép bạn bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của mình.

7.1 Thay đổi hoặc rút lại phạm vi ủy quyền

(1) Bạn có thể tắt camera (máy ảnh) và album ảnh (bộ lưu trữ), thay đổi phạm vi chấp thuận hoặc rút lại ủy quyền trong chính hệ điều hành của thiết bị. Sau khi rút lại ủy quyền, chúng tôi sẽ không còn thu thập thông tin liên quan đến các quyền này nữa.
(2) Các chức năng và dịch vụ kinh doanh cụ thể sẽ yêu cầu thông tin của bạn phải được hoàn thành. Khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các chức năng và dịch vụ tương ứng với việc rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền và chúng tôi sẽ không còn xử lý thông tin tương ứng của bạn thông tin cá nhân. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân trước đây của chúng tôi dựa trên sự ủy quyền của bạn.

7.2 Truy cập, xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn

(1) Bạn có thể truy cập và xem hình đại diện, biệt danh người dùng và hồ sơ cá nhân của mình trên trang [Của tôi];
(2) Bạn có thể thay đổi nó trên trang [Của tôi] – [Chỉnh sửa thông tin] Biệt hiệu người dùng và hồ sơ cá nhân của bạn;
(3) Bạn có thể truy cập và hủy thông tin đã thu thập (thích) của mình trong [My]-[Favorites];
(4) Bạn có thể truy cập và hủy các mục yêu thích của mình trong [My]-[Follow], To truy vấn thông tin tài khoản bạn đang theo dõi, hãy nhấp vào nút “Theo dõi” phía sau tài khoản tương ứng trong danh sách sau để chọn hủy theo dõi tài khoản;
vì lý do bảo mật và nhận dạng, bạn không thể sửa đổi độc lập nội dung gửi trong quá trình đăng ký hoặc bổ sung gửi trong quá trình sử dụng. Một số thông tin đăng ký nhất định (chẳng hạn như thông tin sau khi xác thực tên thật); nếu bạn thực sự cần sửa đổi loại thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dẫn [Cài đặt]-[Phản hồi] trên trang chủ của ứng dụng khách di động Xingtu và chúng tôi sẽ nhận được sau khi chúng tôi nhanh chóng trả lời hoặc xử lý cuộc gọi của bạn trong vòng 15 ngày làm việc.

7.3 Đăng xuất khỏi tài khoản

Người dùng iOS: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu, đăng nhập vào tài khoản của bạn, trên trang [Chỉnh sửa ảnh] – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [Đăng xuất tài khoản] và nhấn Nhắc để đăng xuất. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” ;
Người dùng Android: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu , đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi đến trang [Sửa chữa] Hình] – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [Hủy tài khoản] và làm theo lời nhắc để đăng xuất. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo ” Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” .

Trước khi bạn hủy tài khoản, chúng tôi sẽ xác minh danh tính cá nhân, trạng thái bảo mật, thông tin thiết bị, v.v. mà bạn đã ủy quyền cho chúng tôi. Để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” . Bạn biết và hiểu rằng hành động hủy tài khoản của bạn là không thể đảo ngược. Khi bạn hủy tài khoản, chúng tôi sẽ xóa thông tin liên quan về bạn. Nếu việc xóa thông tin cá nhân khó khăn về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ ẩn danh hoặc ngừng xóa thông tin đó. mà không thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài những điều trên, nếu bạn có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc thắc mắc nào về việc thực hiện các quyền thông tin cá nhân được pháp luật và quy định liên quan cấp cho bạn, bạn có thể truy cập [Cài đặt] – [Phản hồi và Báo cáo] trên ứng dụng khách di động Xingtu hoặc gửi email để hỗ trợ Liên hệ với chúng tôi @retouchpics.com và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề sớm nhất có thể và phản hồi trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính người dùng của bạn.

7.4 Khiếu nại và Báo cáo

Trong một số chức năng kinh doanh nhất định của Wakeup và các dịch vụ liên quan, chúng tôi có thể đưa ra quyết định dựa trên cơ chế ra quyết định tự động không thủ công bao gồm hệ thống thông tin, thuật toán, v.v. Nếu những quyết định này ảnh hưởng đáng kể đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có quyền quyền yêu cầu chúng tôi Lời giải thích sẽ được đưa ra và chúng tôi cũng sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào đối với những yêu cầu hợp lý nêu trên của bạn. Tuy nhiên, đối với những yêu cầu lặp đi lặp lại vượt quá giới hạn hợp lý, chúng tôi sẽ tính một khoản chi phí nhất định tùy theo tình hình thực tế. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách vô lý, yêu cầu quá nhiều phương tiện kỹ thuật (như nhu cầu phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi căn bản cách quản lý hiện tại), gây rủi ro cho quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc rất phi thực tế.

Bạn có thể khiếu nại hoặc báo cáo theo hệ thống công khai của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng quyền thông tin cá nhân của mình có thể đã bị vi phạm hoặc tìm thấy manh mối cho thấy quyền thông tin cá nhân của bạn đã bị vi phạm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [Cài đặt] – [Phản hồi] trên ứng dụng khách di động Xingtu hoặc gửi email đến support@retouchpics. com Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan sớm nhất có thể và phản hồi trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính người dùng của bạn.

7.5 Truy cập Chính sách quyền riêng tư

(1) Bạn có thể xem toàn bộ nội dung của chính sách quyền riêng tư này trên trang đăng nhập đăng ký hoặc trên trang [Cài đặt] của ứng dụng khách di động Xingtu, trang web chính thức, v.v.
(2) Vui lòng hiểu rằng hình ảnh đánh thức và các dịch vụ liên quan được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu thiết bị, phiên bản hệ thống, phiên bản ứng dụng phần mềm và các yếu tố khác mà bạn đang sử dụng. Các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng phải tuân theo hình ảnh đánh thức và các dịch vụ liên quan mà bạn sử dụng.

7.6 Dừng hoạt động để thông báo cho bạn

rằng nếu chúng tôi ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách kịp thời, thông báo cho bạn về việc ngừng hoạt động dưới hình thức gửi từng cái một hoặc thông báo và xóa thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ bởi chúng tôi hoặc được ẩn danh.

8. Điều khoản dành cho trẻ vị thành niên

(1) Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn nên đọc và đồng ý với chính sách quyền riêng tư này dưới sự giám sát và hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ khác trước khi sử dụng Xingtu và các dịch vụ liên quan.
(2) Nếu bạn là người giám hộ của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, bạn nên đọc và đồng ý với chính sách quyền riêng tư này dành cho người được giám hộ của mình trước khi sử dụng Xingtu và các dịch vụ liên quan.
(3) Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo luật pháp và quy định liên quan của quốc gia và sẽ chỉ thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên khi được pháp luật cho phép, với sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ khác hoặc khi cần thiết để bảo vệ Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên mà không nhận được sự đồng ý có thể xác minh được của cha mẹ hoặc người giám hộ khác trước, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin liên quan càng sớm càng tốt.
(4) Nếu bạn là người giám hộ của trẻ vị thành niên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới sự giám hộ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được tiết lộ trong chính sách bảo mật này.

9. Sửa đổi và thông báo về chính sách quyền riêng tư

(1) Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, Xingtu và các dịch vụ liên quan sẽ được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Những sửa đổi này là một phần của điều này Chính sách quyền riêng tư và có hiệu lực với cùng hiệu lực như Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không giảm các quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư hiện đang có hiệu lực này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

(2) Sau khi Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật, chúng tôi sẽ đưa ra phiên bản cập nhật trong thông báo và nhắc nhở bạn về nội dung được cập nhật theo cách thích hợp trước khi các điều khoản cập nhật có hiệu lực, để bạn có thể theo dõi phiên bản mới nhất của điều khoản này Chính sách bảo mật. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận nội dung sửa đổi của chính sách này. Tuy nhiên, nếu nội dung cập nhật yêu cầu thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm như âm thanh và video, thông tin liên hệ, vị trí địa lý , v.v., thì sự đồng ý của bạn sẽ lại được yêu cầu một cách rõ ràng.

(3) Đối với những thay đổi lớn, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thông báo nổi bật hơn (chúng tôi sẽ giải thích những thay đổi cụ thể đối với chính sách quyền riêng tư thông qua các phương pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở email, tin nhắn văn bản, tin nhắn riêng tư hoặc lời nhắc đặc biệt trên trang duyệt web).

“Những thay đổi lớn” được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Những thay đổi lớn trong mô hình dịch vụ của chúng tôi. Chẳng hạn như mục đích xử lý thông tin cá nhân, loại thông tin cá nhân được xử lý, việc sử dụng thông tin cá nhân, v.v.

b. Chúng tôi đã trải qua những thay đổi lớn về cơ cấu sở hữu, cơ cấu tổ chức, v.v. Chẳng hạn như những thay đổi về quyền sở hữu do điều chỉnh hoạt động kinh doanh, phá sản, sáp nhập và mua lại, v.v.;

c. Những thay đổi về mục đích chính của việc chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ công khai thông tin cá nhân;

d. Những thay đổi đáng kể về quyền tham gia xử lý thông tin cá nhân của bạn thông tin cá nhân và cách bạn thực hiện chúng;

e.Chúng tôi Khi có những thay đổi về bộ phận chịu trách nhiệm, thông tin liên hệ và các kênh khiếu nại chịu trách nhiệm xử lý bảo mật thông tin cá nhân.

10. Phạm vi áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các dịch vụ liên quan đến đánh thức do Công ty TNHH Công nghệ Facemeng Thâm Quyến và các chi nhánh của nó cung cấp. Chính sách này không áp dụng cho các chi nhánh hoặc chi nhánh có chính sách bảo mật riêng biệt và không nằm trong quyền riêng tư này sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho:

(1) Sản phẩm hoặc dịch vụ của các chi nhánh hoặc bên thứ ba khác, có thể bao gồm các sản phẩm hoặc trang web và nội dung quảng cáo được hiển thị cho bạn trong các đề xuất được cá nhân hóa hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác được liên kết đến trong dịch vụ cảnh báo.
(2) Các bên thứ ba khác quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của Xingtu.

Việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do các chi nhánh hoặc bên thứ ba của chúng tôi cung cấp (bao gồm mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho họ) sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư nói trên của các chi nhánh hoặc bên thứ ba của chúng tôi (chứ không phải Chính sách quyền riêng tư này), vui lòng đọc kỹ các điều khoản của các chi nhánh hoặc bên thứ ba của chúng tôi để biết các quy định cụ thể. Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn đúng cách và chỉ cung cấp thông tin đó khi cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về nội dung của chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [Cài đặt] – [Phản hồi] trong ứng dụng di động Retouch photos hoặc gửi email đến support@retouchpics.com.
Công ty TNHH Công nghệ Yanxuan Bắc Kinh và Công ty TNHH Công nghệ Facemeng Thâm Quyến là các công ty liên kết của ByteDance.

11. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có khiếu nại, đề xuất hoặc câu hỏi về bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến:

Email liên hệ: appxingtu@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 2028, Tầng 20, CT2 – Chung cư The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Website chính thức tại Việt Nam: https://xingtu.info