Thỏa Thuận Người Dùng

Ngày cập nhật: ngày 10 tháng 7 năm 2023

Ngày có hiệu lực: 17/07/2023

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG XINGTU

Chào mừng bạn đến sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan!

Để cung cấp dịch vụ cho bạn tốt hơn, vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận người dùng từ Xingtu.info (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”). Trước khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, vui lòng đảm bảo đọc kỹ và hiểu đầy đủ thỏa thuận này, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, điều khoản cấp phép và sử dụng thông tin, điều khoản ứng dụng pháp lý và giải quyết tranh chấp, v.v. . . Trong đó, những nội dung quan trọng như điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ được in đậm và bạn nên đọc kỹ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đi cùng người giám hộ hợp pháp để đọc kỹ và hiểu đầy đủ thỏa thuận này và nhận được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp trước khi tải xuống phần mềm này.

Trừ khi bạn hoàn toàn chấp nhận tất cả nội dung của thỏa thuận này, vui lòng không tải xuống, cài đặt, sử dụng (sau đây gọi chung là “sử dụng”) phần mềm “Xingtu” hoặc sử dụng dịch vụ “Xingtu” dưới bất kỳ hình thức nào hoặc lấy thông tin được cung cấp bởi phần mềm “Xingtu” bất kỳ dịch vụ nào (gọi chung trong Thỏa thuận này là “Sử dụng”). Nếu bạn sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, bạn được coi là đã hiểu đầy đủ Thỏa thuận này và hứa sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa thuận với tư cách là một bên của Thỏa thuận này.

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Công nghệ Facemeng Thâm Quyến (sau đây gọi là “Công ty”) về việc bạn tải xuống, cài đặt và sử dụng phần mềm “Xingtu” cũng như nhận các dịch vụ liên quan do ” Phần mềm Xingtu” Một số dịch vụ nhất định liên quan đến thỏa thuận này có thể được cung cấp cho bạn bởi các chi nhánh và công ty kiểm soát của công ty. Bạn biết và đồng ý chấp nhận nội dung dịch vụ trên, được coi là đã chấp nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan giữa hai bên và cũng bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.ràng buộc.

1.2 “Người dùng” dùng để chỉ tất cả người dùng trực tiếp hoặc gián tiếp lấy và sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, bao gồm thể nhân, pháp nhân và các tổ chức khác. Được gọi là “Người dùng” hoặc “Bạn” trong Thỏa thuận này.

1.3 “Xingtu” dùng để chỉ ứng dụng khách có nhãn “Xingtu” do công ty sở hữu và vận hành hợp pháp. Công ty cung cấp cho người dùng các dịch vụ chụp ảnh mới lạ và dễ dàng.

1.4 Nội dung của thỏa thuận này cũng bao gồm các thỏa thuận, quy tắc liên quan, v.v. liên quan đến phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan mà công ty đã phát hành và có thể tiếp tục phát hành trong tương lai. Sau khi nội dung nói trên được phát hành chính thức và gửi đến người dùng theo cách thích hợp (thông báo hệ thống, v.v.), nội dung đó sẽ trở thành một phần không thể thiếu của Thỏa thuận này và bạn cũng phải tuân theo nội dung đó.

2. Sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan

2.1 Khi bạn sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, bạn có thể tải ứng dụng khách “Xingtu” thông qua cài đặt sẵn hoặc tải xuống của bên thứ ba được công ty ủy quyền. Nếu bạn không lấy phần mềm này từ công ty hoặc bên thứ ba được công ty ủy quyền, công ty không thể đảm bảo rằng phiên bản không chính thức của phần mềm “Xingtu” có thể được sử dụng bình thường và công ty sẽ không liên quan gì đến những tổn thất mà bạn gặp phải. kết quả là phải chịu đựng.

2.2 Công ty có thể phát triển các phiên bản phần mềm ứng dụng khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau, bạn nên lấy, tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp theo điều kiện thực tế của thiết bị.

2.3 Bạn có thể sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan hoặc cập nhật phiên bản “Xingtu” theo nhu cầu của riêng mình, nếu không cần sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, bạn có thể tự gỡ cài đặt.

2.4 Để cải thiện trải nghiệm và dịch vụ của người dùng tốt hơn, công ty sẽ cung cấp các bản cập nhật hoặc thay đổi phần mềm theo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở sửa đổi phần mềm, nâng cấp, cải tiến chức năng, phát triển dịch vụ mới, thay thế phần mềm, v.v.). Để đảm bảo tính bảo mật của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan cũng như cải thiện dịch vụ người dùng, sau khi phần mềm và dịch vụ liên quan được cập nhật hoặc một phần nội dung dịch vụ được cập nhật, nếu có thể, công ty sẽ sử dụng lời nhắc, thông báo, trang web của hệ thống tin nhắn, v.v… Phương pháp nhắc nhở người dùng rằng người dùng có quyền lựa chọn chấp nhận phiên bản hoặc dịch vụ cập nhật, nếu người dùng không chấp nhận, một số chức năng sẽ bị hạn chế hoặc không thể tiếp tục sử dụng.

2.5 Trừ khi được Công ty cho phép trước bằng văn bản, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sao chép, phổ biến, tìm kiếm dọc, sao chép hoặc giao dịch .

2.6 Bạn hiểu rằng khi sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, bạn cần chuẩn bị thiết bị đầu cuối của riêng mình (chẳng hạn như điện thoại di động, v.v.) liên quan đến phần mềm và các dịch vụ liên quan. Sau khi bạn mở phần mềm “Xingtu” trong thiết bị đầu cuối của nó, có nghĩa là bạn sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan. Để sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của “Xingtu”, bạn có thể cần kết nối thiết bị đầu cuối của nó với Internet. Bạn hiểu rằng bạn sẽ phải chịu các khoản phí bắt buộc (chẳng hạn như phí lưu lượng, phí Internet, v.v.).

2.7 Công ty cấp cho bạn quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và phi thương mại để sử dụng hợp pháp phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan. Tất cả các quyền khác không được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng vẫn được Công ty bảo lưu. Bạn phải xin phép thêm bằng văn bản của Công ty khi thực hiện các quyền này. Đồng thời, việc Công ty không thực hiện bất kỳ quyền nào nói trên không cấu thành từ bỏ các quyền đó.

2.8 Hạn chế sử dụng dịch vụ này :

Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ này theo những cách sau:
(1) Vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, bao gồm luật và quy định quốc gia, liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế;

(2 ) Khai thác/làm hại hoặc cố gắng khai thác/làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;

(3) Tạo/phổ biến thông tin hoặc nội dung sai lệch có thể kiểm chứng nhằm mục đích làm hại người khác;

(4) Tạo/phổ biến thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để làm hại một cá nhân ;

(5) phỉ báng, chê bai hoặc quấy rối người khác;

(6) được sử dụng để đưa ra quyết định hoàn toàn tự động có thể ảnh hưởng xấu đến quyền hợp pháp của một cá nhân hoặc tạo/sửa đổi các Nghĩa vụ ràng buộc, có thể thi hành được;

(7) Nó nhằm mục đích phân biệt đối xử/làm tổn hại các cá nhân hoặc nhóm dựa trên hành vi xã hội trực tuyến hoặc ngoại tuyến, hoặc dựa trên các đặc điểm cá nhân hoặc tính cách đã biết hoặc dự đoán, hoặc có tác dụng phân biệt đối xử/làm hại các cá nhân hoặc nhóm dựa trên thông tin trên. bất kỳ điểm yếu nào của một nhóm cụ thể dựa trên độ tuổi, đặc điểm xã hội, thể chất hoặc tinh thần của nhóm đó, làm sai lệch nghiêm trọng hành vi của những người trong nhóm đó nhằm gây ra hoặc có khả năng gây thương tích về thể chất cho người đó hoặc người khác theo cách gây tổn hại/ tổn hại tâm lý;

(9) Bất kỳ việc sử dụng nào nhằm mục đích phân biệt đối xử với một cá nhân hoặc một nhóm dựa trên các đặc điểm hoặc danh mục được pháp luật bảo vệ;

(10) Cung cấp tư vấn y tế và giải thích về kết quả y tế;

(11) Tạo/phổ biến thông tin nhằm mục đích Trong bối cảnh thông tin được sử dụng trong các thủ tục tố tụng tư pháp, thực thi pháp luật, nhập cư hoặc tị nạn, chẳng hạn như để dự đoán rằng một cá nhân sẽ thực hiện hành vi gian lận/tội phạm (ví dụ: thông qua phân tích văn bản để rút ra mối liên hệ nhân quả giữa các kết luận của một tài liệu, tùy tiện và có chủ đích công dụng).

3. Giới thiệu về “Tài khoản”

3.1 Trang web “Xingtu” và phần mềm của nó chỉ có thể được đăng nhập thông qua việc sử dụng hợp pháp tài khoản nền tảng Douyin hoặc tài khoản Apple ID của bạn, vì vậy trước tiên bạn cần đăng ký bằng tên thật của mình để trở thành nền tảng Douyin tài khoản hoặc người dùng tài khoản Apple ID Chỉ khi đó bạn mới có thể đăng nhập và sử dụng trang web, phần mềm và các dịch vụ liên quan “Xingtu” này.

3.2 Hủy tài khoản

Khi bạn cần chấm dứt sử dụng dịch vụ tài khoản “Xingtu”, bạn có thể đăng ký hủy tài khoản Xingtu của mình nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Bạn chỉ có thể đăng ký hủy tài khoản của chính mình và làm theo hướng dẫn của “Xingtu” Đăng xuất theo quy trình;

(2) Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng về hành vi của mình trước khi hủy tài khoản và trong khi sử dụng dịch vụ “Xingtu”;

(3) Sau khi hủy thành công, hồ sơ tài khoản, chức năng, v.v. … sẽ không được khôi phục hoặc cung cấp.
Người dùng iOS: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu, đăng nhập vào tài khoản của bạn, trên trang [Chỉnh sửa ảnh] – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [Đăng xuất tài khoản], và làm theo lời nhắc để đăng xuất. , để biết quy trình và nội dung hủy, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn hủy tài khoản Xingtu” ;
Người dùng Android: Nếu bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản “Xingtu” của mình, vui lòng mở Xingtu và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa ảnh thông qua trang [Retouch] 】 – nhấp vào [Cài đặt] ở góc trên bên trái – nhấp vào [Phản hồi và báo cáo] để mô tả nhu cầu hủy tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến support@ retouchpics.com để giải quyết nhu cầu hủy tài khoản của bạn.

3.3 Bạn hiểu và hứa rằng cài đặt tài khoản bạn đặt trong “Xingtu” không được vi phạm luật pháp và quy định quốc gia cũng như các quy tắc có liên quan của Xingtu. Tên tài khoản, hình đại diện, hồ sơ của bạn và tài khoản nền tảng Douyin khác hoặc thông tin đăng ký tài khoản ID Apple và các thông tin Bất hợp pháp và thông tin có hại không được xuất hiện trong các thông tin cá nhân khác.Bạn không được mở tài khoản dưới tên người khác mà không có sự cho phép của người đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng tên, chức danh, cỡ chữ, hình đại diện, v.v. của người khác theo cách đủ để gây nhầm lẫn). Bạn không được sử dụng đăng ký có ác ý. Tài khoản nền tảng Douyin hoặc tài khoản Apple ID (bao gồm nhưng không giới hạn ở đăng ký thường xuyên, đăng ký hàng loạt tài khoản, v.v.). Bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan trong quá trình đăng nhập và sử dụng, đồng thời không được thực hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm lợi ích quốc gia, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khác hoặc có hại cho đạo đức xã hội. Công ty có quyền xem xét thông tin tài khoản bạn gửi để sửa đổi hoặc đăng nhập.

3.4 Tài khoản bạn đăng nhập vào “Xingtu” chỉ dành cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty, bạn bị cấm cho, mượn, cho thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản dưới mọi hình thức. Nếu công ty phát hiện hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng người dùng không phải là người đăng ký tài khoản ban đầu, để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản, công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ đối với tài khoản và có quyền quyền vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản.

3.5 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật cho tài khoản và mật khẩu cá nhân của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động bạn tham gia dưới tên tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện trên “Xingtu” phần mềm và các dịch vụ liên quan.Tất cả trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ việc sửa đổi dữ liệu, xuất bản giọng nói, thanh toán và các hoạt động vận hành khác. Bạn nên hết sức coi trọng việc bảo mật số tài khoản và mật khẩu của mình, đồng thời không tiết lộ số tài khoản và mật khẩu của mình cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu bạn phát hiện người khác đang sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hoặc xảy ra bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, bạn nên thông báo ngay cho công ty.

3.6 Nếu bị mất tài khoản hoặc quên mật khẩu, bạn có thể theo dõi kênh khiếu nại của công ty để khiếu nại kịp thời lấy lại tài khoản. Bạn hiểu và thừa nhận rằng cơ chế truy xuất tài khoản của công ty chỉ cần xác định thông tin điền trong mẫu đơn khiếu nại có phù hợp với thông tin hồ sơ hệ thống chứ không thể xác định được người khiếu nại có phải là người dùng thực sự được ủy quyền của tài khoản hay không. Công ty đặc biệt nhắc nhở bạn đảm bảo tài khoản của mình và thông tin mã xác minh đăng nhập được nhận đúng cách. Nếu bạn phát hiện người khác đang sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hoặc xảy ra bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, bạn nên thông báo ngay cho Công ty. Khi sử dụng xong, bạn nên thoát ra an toàn, việc bảo quản không đúng cách có thể dẫn đến mất tài khoản và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó.

3.6 Để cải thiện khả năng hiển thị và hiệu quả xuất bản nội dung của bạn, bạn đồng ý rằng tài khoản của bạn trên phần mềm/trang web này và tất cả nội dung được xuất bản bởi tài khoản tương ứng cho phép công ty tự động xuất bản nội dung đó lên loạt phim do công ty và/hoặc điều hành các công ty liên kết sử dụng tài khoản của bạn Phần mềm khách hàng và trang web. Các thao tác xuất bản, sửa đổi và xóa nội dung trên phần mềm/trang web này của bạn sẽ được đồng bộ hóa với loạt phần mềm máy khách và trang web nêu trên. Khi bạn đăng nhập vào hàng loạt sản phẩm phần mềm máy khách và trang web (nếu có) do công ty và/hoặc công ty liên kết điều hành thông qua tài khoản đã đăng ký hoặc đồng bộ, bạn phải tuân thủ thỏa thuận người dùng và các thỏa thuận khác có liên quan của sản phẩm phần mềm và trang web chính nó.

4. Quy tắc ứng xử của người dùng

4.1 Yêu cầu về hành vi của người dùng: Bạn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng sản phẩm này và các dịch vụ liên quan. Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty, bạn không được thực hiện các hành vi sau khi sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan :

4.1.1 Sử dụng bất kỳ plug-in, plug-in, hệ thống hoặc công cụ của bên thứ ba nào không được công ty ủy quyền hoặc cho phép để can thiệp, phá hủy, sửa đổi hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan.

4.1.2 Sử dụng hoặc nhắm mục tiêu phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan để thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(1) Xâm nhập trái phép vào mạng của người khác, can thiệp vào chức năng bình thường của mạng người khác, đánh cắp dữ liệu mạng và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;

(2) Cung cấp các chương trình, công cụ chuyên dùng để xâm nhập mạng, can thiệp vào chức năng bình thường và các biện pháp bảo vệ của mạng, đánh cắp dữ liệu mạng và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;

(3) Biết người khác đang tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng, cung cấp cho họ hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo, thanh toán và hỗ trợ khác;

(4) Sử dụng dữ liệu trái phép hoặc truy cập máy chủ/ tài khoản trái phép ;

(5) Truy cập trái phép vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác và xóa, sửa đổi hoặc thêm thông tin được lưu trữ;

(6) Cố gắng khám phá, quét và kiểm tra các điểm yếu của hệ thống hoặc mạng “Xingtu” mà không được phép hoặc thực hiện các hành vi khác phá hoại an ninh mạng;

(7) Cố gắng can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động bình thường của hệ thống hoặc trang web “Xingtu”, cố ý phát tán các chương trình hoặc vi-rút độc hại và các hành vi khác làm gián đoạn và can thiệp vào các dịch vụ thông tin mạng thông thường;

(8) Tên gói TCP/IP giả mạo hoặc một phần tên.

4.1.3 Kỹ thuật đảo ngược, lắp ráp ngược, biên dịch hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của phần mềm.

4.1.4 Vi phạm pháp luật, quy định, Thỏa thuận này, các quy định có liên quan của công ty và các hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Nếu chúng tôi phát hiện hoặc nhận được báo cáo hoặc khiếu nại từ người khác về việc người dùng vi phạm Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền xem xét và xóa nội dung báo cáo và khiếu nại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin người dùng và hồ sơ trò chuyện, đồng thời xử lý Các hình phạt đối với tài khoản vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn ở cảnh cáo, cấm tài khoản, cấm thiết bị và cấm chức năng và người dùng sẽ được thông báo về kết quả.

4.1.5 Người dùng đã bị cấm vì vi phạm thỏa thuận này có thể khiếu nại lên nhóm Xingtu bằng cách gửi email đến supportfaceu@bytedance.com. Chúng tôi sẽ xem xét đơn kháng cáo và quyết định xem có thay đổi các biện pháp xử phạt theo quyết định hợp lý của chúng tôi hay không.

4.2 Người dùng sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan phải có ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định, tuân thủ trật tự công cộng, tôn trọng đạo đức xã hội, hệ thống xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thuần phong mỹ tục, thông tin tính xác thực và các yêu cầu khác. Người dùng không được phép sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan để sản xuất, sao chép, xuất bản hoặc phổ biến thông tin có nội dung sau:

(1) Phản đối các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định;

(2) Gây nguy hại đến an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước;

(3) Lật đổ chính quyền nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động chia rẽ đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

(4) Làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

(5) Thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố và cực đoan;

(6) Kích động hận thù, phân biệt đối xử dân tộc và phá hoại đoàn kết dân tộc;

(7) Kích động sự phân biệt đối xử và hận thù khu vực;

(8) Phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia và khuyến khích sùng bái, mê tín;

(9) Bịa đặt, phát tán tin đồn, thông tin sai sự thật nhằm phá hoại trật tự kinh tế, xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

(10) Truyền bá hoặc phổ biến bạo lực, tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

(11) Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hoặc xâm phạm sức khoẻ thể chất, tinh thần của người chưa thành niên;

(12) Bí mật chụp ảnh, ghi âm người khác mà không được phép, xâm phạm quyền lợi chính đáng của người khác;

(13) Nội dung chứa đựng nội dung kinh dị, bạo lực, máu me, có tính rủi ro cao hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người biểu diễn hoặc những người khác;

(14) Gây nguy hiểm cho an ninh mạng hoặc sử dụng mạng vào mục đích gây nguy hại đến an ninh, danh dự và lợi ích quốc gia;

(15) Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(16) Đe dọa và đe dọa người khác bằng bạo lực và tiến hành khám xét thịt người;

(17) Liên quan đến quyền riêng tư, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của người khác;

(18) Phát tán những lời lẽ tục tĩu, phá hoại trật tự, đạo đức công cộng;

(19) Nội dung xâm phạm quyền riêng tư, quyền danh tiếng, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác;

(20) Phổ biến quảng cáo thương mại hoặc thông tin chào mời thương mại tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và thông tin spam;

(21) Nhận xét bằng các ngôn ngữ khác với những ngôn ngữ thường được sử dụng trên trang web này;

(22) Các thông tin khác vi phạm luật pháp, quy định, chính sách, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, cản trở hoạt động bình thường của “Xingtu” hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba.

4.3 Công ty đã thiết lập một nền tảng báo cáo và khiếu nại công khai. Người dùng có thể khiếu nại với nhóm Xingtu theo địa chỉ ulikespport@faceu.com theo hệ thống báo cáo và khiếu nại công khai của công ty, đồng thời báo cáo các hoạt động bất hợp pháp, hoạt động truyền thông bất hợp pháp, thông tin bất hợp pháp và có hại , v.v. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phản ánh của người dùng để cùng nhau tạo nên một không gian trực tuyến trong sạch và ngay thẳng.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân

5.1 Chúng tôi cam kết cùng bạn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là một trong những nguyên tắc cơ bản của công ty. Trong quá trình sử dụng Xingtu, bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và hỗ trợ kỹ thuật tương ứng. Bạn hiểu và đồng ý rằng công ty có quyền lấy, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở tuân thủ luật pháp và quy định, Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư của ” Xingtu” .

5.2 Công ty sẽ sử dụng công nghệ mã hóa, ẩn danh và các biện pháp kỹ thuật khác phù hợp với hình ảnh đánh thức và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và ngăn thông tin của bạn bị sử dụng không đúng cách hoặc bị truy cập, sử dụng hoặc rò rỉ trái phép và Thiết lập một cơ chế quản lý hợp lý hệ thống nhằm mục đích nói trên.

5.3 Khi bạn sử dụng Xingtu, chúng tôi hứa sẽ không thu thập hoặc sử dụng các thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán của bên thứ ba và mật khẩu tương ứng cũng như các thông tin quan trọng khác mà không có sự cho phép và đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi sự rò rỉ thông tin quan trọng nói trên do lỗi của chính bạn và về mọi tổn thất có thể xảy ra từ đó.

5.4 Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài công ty và các chi nhánh của công ty mà không có sự cho phép và đồng ý rõ ràng trước của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

(1) Bạn tự chia sẻ nó với bên thứ ba;

(2) Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng;

(3) Việc tiết lộ hoặc cung cấp là cần thiết theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành, các yêu cầu hành chính và tư pháp bắt buộc hoặc liên quan trực tiếp đến điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, v.v. Với tiền đề là tuân thủ luật pháp và các quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin nói trên, chúng tôi sẽ yêu cầu bên kia đưa ra các văn bản pháp lý tương ứng, chẳng hạn như trát đòi hầu tòa hoặc thư điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tất cả các yêu cầu để đảm bảo rằng chúng có cơ sở pháp lý và được giới hạn ở dữ liệu mà các cơ quan hành chính và tư pháp có quyền hợp pháp thu thập cho các mục đích điều tra cụ thể;

(4) Trong phạm vi được pháp luật và quy định cho phép, để bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp quan trọng khác của những người dùng, công ty và chi nhánh của “Xingtu” khác hoặc cần thiết cho hoạt động an toàn và ổn định của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan như phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo, giảm thiểu rủi ro tín dụng (không bao gồm việc vi phạm các cam kết đưa ra trong “Chính sách bảo mật” của “Xingtu” và tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân vì mục đích lợi nhuận);

(5) Thu thập thông tin cá nhân từ thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức pháp lý, tiết lộ thông tin của chính phủ và các kênh khác;

(6) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5.5 Nếu hình ảnh đánh thức chứa các liên kết đến thông tin hoặc các dịch vụ khác (bao gồm cả trang web) do bên thứ ba cung cấp, bạn biết và hiểu rằng các bên thứ ba vận hành các dịch vụ đó có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân tương ứng. Chúng tôi đặc biệt nhắc nhở bạn rằng bạn cần đọc kỹ thỏa thuận người dùng, chính sách quyền riêng tư và các điều khoản liên quan khác của các bên thứ ba này, bảo vệ đúng cách thông tin cá nhân của bạn và chỉ cung cấp thông tin đó cho các bên thứ ba này khi cần thiết. Thỏa thuận này (và các thỏa thuận và quy tắc khác liên quan đến Xingtu, bao gồm nhưng không giới hạn ở “Chính sách quyền riêng tư” của “Xingtu”) không áp dụng cho các dịch vụ do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi bạn do bên thứ ba gây ra. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những hậu quả có thể xảy ra.

Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của “Xingtu” .

6. Thông số sử dụng dữ liệu “Awakening Picture”

Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của công ty, người dùng không được ủy quyền, cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành động sau đối với nội dung thông tin trong phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan trong thỏa thuận này:

6.1 Sao chép, đọc và sử dụng nội dung thông tin của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan cho mục đích thương mại bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá, tăng lượt đọc và lượt xem trang;

6.2 Chỉnh sửa, sắp xếp và sắp xếp trái phép nội dung thông tin của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, sau đó hiển thị nội dung đó trên các kênh không phải là trang nguồn của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan;

6.3 Sử dụng bất kỳ hình thức phương pháp nhận dạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các logo đặc biệt, mã đặc biệt, v.v., để trực tiếp hoặc hỗ trợ bên thứ ba gây ra lưu lượng truy cập, khối lượng đọc, hướng dẫn, chuyển giao, chiếm quyền điều khiển, v.v. đối với thông tin hoặc nội dung của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan.

6.4 Các hành vi khác lấy trái phép nội dung thông tin của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan.

7. Vi phạm xử lý hợp đồng

7.1 Về việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ khác, Công ty có quyền đánh giá độc lập và thực hiện các biện pháp thích hợp. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ nếu nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định hoặc nghi ngờ tội phạm bất hợp pháp và sẽ được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật và hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

7.2 Nếu việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ khác dẫn đến khiếu nại hoặc khiếu kiện của bên thứ ba, bạn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu việc bạn vi phạm hợp đồng hoặc bất hợp pháp khiến Công ty và các chi nhánh cũng như công ty kiểm soát của Công ty phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho Công ty, các chi nhánh và công ty kiểm soát của Công ty về mọi tổn thất do đó.

7.3 Công ty tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên, quyền riêng tư cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác của pháp nhân và công dân. Bạn đảm bảo rằng khi sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan để sản xuất, sao chép, xuất bản và phổ biến thông tin, bạn sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên, quyền riêng tư cũng như các quyền và quyền hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào. lợi ích. Bạn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi khiếu nại của bên thứ ba, nếu hành vi vi phạm của bạn khiến Công ty, các chi nhánh và công ty kiểm soát của Công ty chịu tổn thất (bao gồm tổn thất về kinh tế, thiện chí, v.v.), thì bạn cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Công ty, các chi nhánh và công ty kiểm soát của nó đối với mọi tổn thất phải gánh chịu.

8. Thay đổi, gián đoạn và chấm dứt dịch vụ

8.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan do công ty cung cấp được cung cấp theo hiện trạng mà công nghệ và điều kiện hiện có có thể đạt được. Công ty sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ và đảm bảo tính liên tục và bảo mật của dịch vụ. Bạn hiểu rằng công ty không thể thấy trước và ngăn chặn các rủi ro kỹ thuật và rủi ro khác bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn dịch vụ có thể do bất khả kháng, vi-rút, Trojan, hacker tấn công, mất ổn định hệ thống, lỗi dịch vụ của bên thứ ba và sự xâm nhập về nhiều vấn đề bảo mật khác. , mất dữ liệu cũng như những mất mát và rủi ro khác.

8.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng, để đáp ứng nhu cầu vận hành chung của dịch vụ, công ty có quyền sửa đổi, gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan sau khi thông báo và thông báo mà không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm bồi thường cho người dùng.

9. Quảng cáo

9.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình bạn sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan, công ty có thể đẩy các dịch vụ thông tin, quảng cáo hoặc quảng bá thương hiệu có liên quan đến bạn và công ty sẽ sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan cho Dịch vụ hiển thị các quảng cáo, khuyến mãi hoặc thông tin thương mại (bao gồm thông tin thương mại hoặc phi thương mại) của phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan và/hoặc nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba.
9.2 Nếu bạn không muốn nhận các quảng cáo có liên quan, bạn có thể tắt tính năng đẩy các quảng cáo có liên quan trong cài đặt quản lý quảng cáo và việc đẩy các quảng cáo tương tự sẽ bị giảm bớt.

9.3 Công ty thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật, bạn phải tự đánh giá tính xác thực, độ tin cậy của thông tin quảng cáo, khuyến mãi và chịu trách nhiệm về phán đoán của mình. Trừ khi được pháp luật và quy định quy định rõ ràng, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi giao dịch mua hàng hoặc giao dịch mà bạn thực hiện do thông tin quảng cáo hoặc khuyến mãi đó hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào xảy ra do nội dung nêu trên và công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

10. Quyền sở hữu trí tuệ

10.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung do công ty cung cấp trong phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, công nghệ, chương trình, trang web, văn bản, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, thiết kế bố cục , chứng từ điện tử…) Thuộc sở hữu của công ty. Bản quyền, quyền sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của phần mềm mà Công ty cung cấp dịch vụ này thuộc sở hữu của Công ty. Nếu không có sự cho phép của công ty, không ai có thể sử dụng nó mà không được phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát, sao chép, phổ biến, hiển thị, phản chiếu, tải lên và tải xuống nội dung trong phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan thông qua bất kỳ robot, nhện nào và các chương trình hoặc thiết bị khác).

10.2 Công ty cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển và vận hành “Xingtu” và có mọi quyền đối với tất cả dữ liệu và thông tin được tạo ra trong quá trình phát triển và vận hành phần mềm “Xingtu” cũng như các dịch vụ liên quan.

10.3 Vui lòng không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền, tên trang web hoặc các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở “hình ảnh đánh thức”, v.v.) trong bất kỳ trường hợp nào (sau đây gọi chung là “logo”).”). Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, bạn không được hiển thị, sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu đã đăng ký, đăng ký tên miền, v.v., dưới bất kỳ hình thức nào, một mình hoặc kết hợp với các biểu tượng nói trên trong các Điều khoản này, bạn cũng không được thể hiện hay ngụ ý với người khác quyền hiển thị, sử dụng hoặc nói cách khác Quyền xử lý các dấu hiệu này. Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu, logo, v.v. nêu trên của công ty vi phạm thỏa thuận này và gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác, bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

11. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

11.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan có thể bị ảnh hưởng hoặc can thiệp bởi nhiều yếu tố khác nhau và công ty không đảm bảo (bao gồm nhưng không giới hạn):

11.1.1 Công ty hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của người sử dụng;

11.1.2 Công ty sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có lỗi; mọi phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu khác mà người dùng có được thông qua Công ty sẽ đáp ứng mong đợi của người dùng;

11.1.3 Mọi lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa.

11.2 Người dùng hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan có thể gặp phải các yếu tố như bất khả kháng (bất khả kháng là những sự kiện khách quan không thể lường trước, không thể khắc phục và không thể tránh khỏi), bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động của chính phủ, thiên tai và các yếu tố khác. Thảm họa, nguyên nhân mạng, tấn công của hacker, chiến tranh hoặc bất kỳ sự kiện tương tự nào khác. Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, công ty sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên nếu trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho người dùng thì người dùng đồng ý công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

11.3 Công ty có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết từ phía công ty. Công ty không thể đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp sẽ được phát hiện hoặc xử lý kịp thời tương ứng.

11.4 Người dùng đọc, hiểu và đồng ý: Về các dịch vụ trong thỏa thuận này, công ty không cung cấp bất kỳ hình thức bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng thương mại, tính phù hợp cho các mục đích cụ thể, v.v. Việc bạn sử dụng phần mềm và các dịch vụ liên quan theo Thỏa thuận này phải tự chịu rủi ro.

11.5 Người dùng đọc, hiểu và đồng ý rằng thỏa thuận này nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia, duy trì trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đưa ra phán quyết phù hợp với pháp luật liên quan trong phạm vi khả năng của mình nhưng không đảm bảo rằng phán quyết của công ty hoàn toàn phù hợp với các phán quyết của cơ quan tư pháp và hành chính là nhất quán, Người dùng hiểu và đồng ý chịu hậu quả của việc này.

12. Điều khoản sử dụng dành cho trẻ vị thành niên

12.1 Nếu người dùng là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, họ nên đọc thỏa thuận này và sử dụng phần mềm “Xingtu” cũng như các dịch vụ liên quan dưới sự giám sát, hướng dẫn và đồng ý của người giám hộ.

12.2 Công ty rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Khi trẻ vị thành niên điền thông tin cá nhân, vui lòng nâng cao nhận thức về bảo vệ cá nhân và xử lý nó một cách thận trọng. Vui lòng sử dụng phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan một cách chính xác theo hướng dẫn của người giám hộ của bạn.

12.3 Người dùng chưa đủ tuổi hiểu rằng nếu bạn vi phạm pháp luật, quy định và nội dung của Thỏa thuận này, bạn và người giám hộ của bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật.

12.4 Lời nhắc đặc biệt dành cho người dùng trẻ vị thành niên:

12.4.1 Thanh thiếu niên sử dụng phần mềm này và các dịch vụ liên quan nên học cách sử dụng Internet đúng cách trong phạm vi hợp lý dưới sự giám sát và hướng dẫn của người giám hộ, tránh nghiện không gian mạng ảo và phát triển các thói quen tốt trên Internet.

12.4.2 Người dùng thanh thiếu niên phải tuân thủ “Công ước Văn minh Internet Thanh niên Quốc gia”:

(1) Học online tốt, tránh truy cập những thông tin xấu;

(2) Giao tiếp trung thực, thân thiện và không xúc phạm, lừa dối người khác;

(3) Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh tình cờ hẹn hò với cư dân mạng;

(4) Duy trì an ninh mạng, không gây rối trật tự mạng;

(5) Nó phải có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần và không đắm chìm trong thời gian và không gian ảo.

13. Thỏa thuận đặc biệt liên quan đến dịch vụ cá nhân và dịch vụ của bên thứ ba

13.1 Phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan chứa thông tin hoặc liên kết nội dung thông tin mà công ty có được theo nhiều cách hợp pháp khác nhau và cũng bao gồm các dịch vụ riêng lẻ khác do công ty và các chi nhánh của nó vận hành hợp pháp. Các dịch vụ này có thể tồn tại dưới dạng các phần riêng biệt trong “bản đồ thức tỉnh”. Công ty có quyền bổ sung, giảm bớt hoặc thay đổi cài đặt và dịch vụ của các phần đặc biệt này tùy từng thời điểm.

13.2 Bạn có thể kích hoạt và sử dụng các chức năng dịch vụ riêng lẻ nêu trên trong phần mềm “Xingtu”. Một số dịch vụ riêng lẻ có thể yêu cầu bạn phải chấp nhận một thỏa thuận được xây dựng đặc biệt cho dịch vụ đó hoặc các quy tắc khác chi phối mối quan hệ giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ. Khi cần thiết, công ty sẽ cung cấp các thỏa thuận và quy tắc này một cách rõ ràng để bạn xem xét. Khi bạn bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên, bạn được coi là đã hiểu và chấp nhận các ràng buộc của các thỏa thuận và quy tắc liên quan đến từng dịch vụ. Nếu thời hạn sử dụng không được đánh dấu hoặc thời hạn sử dụng không được đánh dấu là “vĩnh viễn”, “không xác định thời hạn” hoặc “không giới hạn” thì thời hạn sử dụng các dịch vụ này được tính từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ cho đến khi kết thúc dịch vụ vào ngày phần mềm “Xingtu” kể từ ngày được cung cấp.

13.3 Khi bạn sử dụng phần mềm và các dịch vụ liên quan do bên thứ ba cung cấp trong phần mềm “Xingtu”, ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này và các quy tắc liên quan khác trong phần mềm “Xingtu”, bạn cũng có thể cần phải đồng ý và tuân theo thỏa thuận thứ ba sự thỏa thuận của các bên và các quy định có liên quan. Mọi tranh chấp, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba và các dịch vụ liên quan sẽ do bạn và bên thứ ba tự giải quyết và công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này.

13.4 Phần mềm “Xingtu” và các dịch vụ liên quan có thể bao gồm phần mềm được cung cấp theo giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép khác. Để biết chi tiết, vui lòng xem “Tuyên bố phần mềm của bên thứ ba”. Có thể có các điều khoản trong giấy phép bao gồm rõ ràng các phần của Thỏa thuận này, vì vậy hãy nhớ đọc giấy phép cụ thể.

14. Những người khác

14.1 Việc thiết lập, hiệu quả, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên đất liền. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ do xung đột với luật pháp của đất liền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì những điều khoản này sẽ được diễn giải lại gần nhất có thể với ý nghĩa ban đầu của Thỏa thuận này và các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ lực lượng và tác dụng.

14.2 Nơi ký kết thỏa thuận này là quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nếu giữa bạn và công ty có tranh chấp, hai bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng thân thiện, nếu thương lượng không thành thì bạn đồng ý rằng tranh chấp phải được đưa ra thẩm quyền xét xử của Tòa án quận Haidian của Thành phố Bắc Kinh.

14.3 Các điều khoản liên quan trong thỏa thuận này sẽ tiếp tục được cải thiện và sẽ liên tục được cải thiện và điều chỉnh trong quá trình kiểm thử phần mềm và phát hành bên ngoài. Chúng tôi sẽ xuất bản các điều khoản được cải thiện theo cách thích hợp và chủ động thông báo cho bạn để xem xét chúng. Sau khi các điều khoản cải tiến nói trên được chính thức ban hành, chúng sẽ trở thành một phần không thể thiếu của thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý tương tự như thỏa thuận này. Sau khi thỏa thuận này được cải thiện, nếu bạn tiếp tục sử dụng Xingtu, điều đó sẽ được coi là bạn thừa nhận và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của thỏa thuận. Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với các điều khoản sửa đổi, vui lòng ngừng sử dụng ngay các dịch vụ liên quan do Xingtu cung cấp.

14.4 Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và dễ đọc và không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

14.5 Bạn và Công ty là những thực thể độc lập. Trong mọi trường hợp, Thỏa thuận này sẽ không cấu thành bất kỳ hình thức bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng hay ngụ ý nào từ Công ty đối với Người dùng, cũng như không có bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào giữa các bên.